Hopp til innhold

Rødhyll er forvillet i Norge siden midt på 1800-tallet, og arten er registrert spredt i alle fylker. Buskene kan bli opptil fire meter høye og vide i omkrets der de får vokse fritt. Rødhyll er en fremmed art og er uønsket i norsk natur.

Førsøkt fjernet manuelt

Artsdatabanken vurderer rødhyll til å ha en svært høy økologisk risiko fordi den lett etablererer seg og fortrenger annen vegetasjon. Den blir hovedsakelig spredd ved hjelp av fugler som spiser de røde bærene.    

DSC_0151.JPG– Rødhyll er vanskelig, nettopp fordi den spres over store områder av frøspisende fugler. I fjor førsøkte vi å skjære ned og rydde hogstfeltet for rødhyll manuelt, men allerede i år var det den som dominerte, forteller skogbruksleder Stein Aasgaard i Glommen Mjøsen Skog.

Sprøytet 100 mål

Stein Aasgaard forteller at sprøytingen er gjennomført, og at han aldri tidligere har måttet sprøyte et så stort område.

– Vanligvis ville vi ha punktsprøytet, men i dette tilfelle var veksten så voldsom at det ikke ville ha nyttet. I tett dialog med kommunen ble det derfor besluttet at området på 100 mål skulle sprøytes. Sprøytingen foregikk manuelt, forteller han.

Behørig merket

Hogstfeltet i Halden ligger i tilknytning til et boligområde. Han forteller at plakater, etter mal fra Mattilsynet, ble satt opp forut og etter sprøytingen. Han beroliger publikum med at sprøytingen ikke er helsefarlig og at man fritt kan ferdes i området. Bær som vokser i området kan ha forringet kvalitet, men skal kunne spises uten helsefare.

– Bortsett fra gran- og furutrær vil resten av vegetasjonen dø. Men det er på ingen måte langvarig. Vekstsesongen er over nå, men allerede til våren vil området bli grønt igjen forsikrer han.

Halden Arbeiderblad skrev om saken 30.08.20

 

FAKTA Roundup:

Roundup inneholder Glyfosat og er godkjent av Landbruksdepartementets giftnemnd. Stoffet nedbrytes fullstendig i jorda, er lite giftig og ved forskriftsmessig bruk medfører det ikke helserisiko for sprøytemannskap eller de som måtte ferdes i området.

FAKTA Fremmede arter:

Begrepet fremmed art omfatter alle livsstadier eller deler av individer som har potensial til å overleve og formere seg (frø, egg, sporer eller annet biologisk materiale).

Rødhyll vurderes til svært høy økologisk risiko på grunn av et stort invasjonspotensial kombinert med middels stor økologisk effekt knyttet til omfattende kolonisering av naturtyper og mulig forstyrrelse av samspill mellom planter (som matkilde) og fugl (som spredningsvektor).

Fremmede arter er en av de største truslene mot naturmangfold og økosystemfunksjoner globalt. Miljødirektoratet følger opp flere internasjonale avtaler, som har egne bestemmelser som gjelder fremmede arter.

Kilde: Artsdatabanken og Miljødirektoratet