Hopp til innhold

Fylkesvegnettet er stort og viktig for skognæringen. En god dialog med både politikere og byråkrater med ansvar for vegnettet er derfor viktig. Denne gang har vi behov for å rose Innlandet Fylkeskommune for rask og positiv respons.

Allerede åpnet for 60 tonns vinteraksellast

På dialogmøtet i februar framførte en samlet skognæring et ønske om at svake veger (BkT8/50 tonn) ble åpnet for 60 tonn i perioder med vinteraksellast. Det har fylkeskommunen allerede gjennomført med virkning for kommende vinter i de veglistene som nå er lagt fram, og det gjelder alle tømmervogntog. 

Statens Vegvesen la i vår ut på høring endringer som, dersom forslaget blir vedtatt, kan bety at det blir mulig med 60 tonn på disse vegene hele året, avhengig av hvor mange akslinger vogntoget har. NSF har sendt inn høringsuttalelse med sterk støtte til forslaget.

Dersom forslaget vedtas blir tillatte vekter med de forskjellige akselkombinasjoner som følger:

3-akslet bil og 4-akslet tilhenger

52 tonn

3-akslet bil og 5-akslet tilhenger

55 tonn

4-akslet bil og 4-akslet tilhenger

57 tonn

4-akslet bil og 5-akslet tilhenger

60 tonn

11 kommuner er med i prøveordningen for 74-tonn tillatt totalvekt. I disse kommunene vil bruk av 8- og 9-akslede vogntog gi effekt i form av økt totalvekt på de fleste veger og oppdrag. Unntaket er veger med svake bruer.

Økte totalvekter reduserer utslipp og kostnader

Økte totalvekter er viktig både med hensyn til kostnader og dermed skognæringens konkurransekraft og mulighet til å redusere CO2-utslipp. Hvor stort kan illustreres ved at bruk av 9-akslede tømmervogntog gir økt nyttelast på et enkelt oppdrag på BkT8 på 28,6 prosent sammenlignet med dagens løsning. Det fører til at antall transporter kan reduseres med 22,2 prosent, og forventet reduksjon i CO2-utslipp er 15 prosent.