Hopp til innhold

Mandag møttes rovviltnemdene i region 4 og region 5 for å behandle innkomne klager på vedtak om fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv utenfor og innenfor ulvesonen 2019/2020.

Glommen Mjøsen Skog mener at rovviltnemdene i Hedmark (region 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4) satte uttaket for lavt, da de vedtok uttak av tre flokker, Mangen og Letjenna som er helnorske, og Rømskog som regnes som et grenserevir. 

– Glommen Mjøsen Skog er fornøyd med at rovviltnemndene holder fast på sitt kvotevedtak fra tidligere i høst. Vi klaget på vedtaket, fordi vi mente det ville være riktig å ta ut en grenseflokk til for at vi skal kunne holde bestanden nede på et nivå under Stortingets øvre bestandsmål på 6 ynglende flokker og der grenseflokkene teller 50 prosent, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen

Ifølge Nationen opprettholder de to nemdene sitt vedtak og begrunner dette med at det ikke er kommet inn ny informasjon i de klagene som er levert. Saken blir nå sendt over til Klima- og miljødepartementet (KLD).

– Nå får vi håpe departementet ikke blander seg inn. Vi har flere år på rad nå ligget langt over bestandsmålet. Departementet må forstå at de må over til å forvalte stammen, ikke bare bygge den opp. Det er et mentalt skifte som KLD så langt har vist at de ikke har klart. Ser vi historikken i dette så har rovviltnemndene forsøkt å etterleve Stortingets vedtak og intensjoner, men så blitt overstyrt av KLD. Resultatet har ført til en bestand langt over Stortingets vedtatte mål, sier Gundersen.