Hopp til innhold

De som kjører hogstmaskinene har klare bestillinger på hvordan en sagtømmerstokk skal være – hva slags stokker egner seg til hvilket sortiment og hvordan de skal kappes. Hvert 15. sekund gjør hogstmaskinføreren en avgjørelse som bestemmer om treet som sitter i kloa, skal legges i haugen for sagtømmer eller i haugen for massevirke.  

– Her er det snakk om et skarpt blikk, fagkunnskap og erfaring fra våre samarbeidende entreprenører. Hver dag gjøres det en stor innsats ute i skogen blant hogstmaskinførene for at dette skal bli riktig, sier skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog.

-Men det er en kjensgjerning at grensegangen mellom sagtømmer og massevirke kan være en krevende øvelse, vi snakker her om de såkalte tvilsstokkene, sier Lie.

Lav utleggsandel

Utlegg er tømmer som er levert til sagbruk, men som ikke fyller kravene til sagtømmer. De «legges ut» av haugen igjen, derav navnet «utlegg». Prisen du får for utleggstømmer er lavere enn for massevirke.

Tallene fra Norsk Virkesmåling, viser at etter sommerferien har Glommen Mjøsen godt over 100 drifter med under 1 prosent utleggsandel og i underkant av 500 drifter med mindre enn 2 prosent utleggsandel.

– Det vil jo si at 98 prosent som ble levert til sagbrukene, oppfylte kravene til sagtømmerkvalitet. Men svært lav utleggsandel på et så stort antall drifter, kan også bety at enkelte tvilsstokker havner i massevirke, for å helgardere seg om at det ikke blir utlegg. Om det lønner seg eller ikke for skogeier avhenger av prissituasjonen, sier Lie.

Høyere utleggsandel – kan også bety mer sagtømmer på rett plass

Sånn prissituasjonen er akkurat nå vil det nemlig lønne seg for skogeierne at en større del av tvilsstokkene legges i haugen for sagtømmer i stedet for massevirke – med den «risikoen» at det blir høyere utleggsandel. Men det trenger ikke bety dårligere pris. Lie forklarer nærmere:

– Årsaken til det er at vi nå er inne i en periode hvor prisen for massevirke og prisen for utlegg nærmer seg hverandre. For en stund siden var situasjonen en helt annen – da var spranget fra massevirkeprisen ned til utleggsprisen større, og da lønte det seg at flere av tvilsstokkene ble lagt i haugen for massevirke, sier skogsjefen. 

Entreprenørene

Nå er altså situasjonen slik at det vil lønne seg for skogeier at en større del av tvilsstokkene nå legges i haugen for sagtømmer.

– Dette har vi nå gitt beskjed om til entreprenørene – og vi kommer til å følge dette opp videre. Vi vil understreke at dette endrer seg hele tiden gjennom året, men akkurat nå er denne anbefalingen mest riktig for å forsøke å få best mulig pris til skogeier, sier Lie.