Hopp til innhold

Bakken slår fast at det absolutt ikke er trelastmarkedet som er driveren for prisutviklingen vi ser nå.

– Selv om markedet for trelast ikke er bra, har vi god etterspørsel etter sagtømmer. Og det er det flere og sammensatte årsaker til, sier Bakken.

Han viser for det første til at sagbrukskapasiteten i Skandinavia har økt etter investeringer det siste året, og den vil øke ytterligere framover.

– Samtidig har nå tilgangen på sagtømmer, først og fremst i Sverige, avtatt. Dette som en konsekvens av høyt avvirkningsnivå de siste årene. Det høye hogstvolumet av sagtømmer i Sverige siden 2018 har først og fremst sin bakgrunn i barkebilleangrep, sier Bakken.

Aktiviteten gjennom vinteren bar preg av den høye massevirkeprisen.

– Det ga høyt tynningsnivå med reduserte sagtømmervolumer, sier Bakken.

Markedet virker

Han påpeker at dette viser at skogeierne tilpasser seg prisregimer som gir best betaling i forhold til mulig aktivitet.

– Prisoppgangen på sagtømmer nå viser at markedet virker. Er det for lite av en råvare med beskjeden eller kanskje negativ foredlingsgevinst, må likevel industrien sikre volumer for drift slik at de kan ivareta eksisterende kunder og gjerne nye for å posisjonere seg for framtida, sier Bakken.

Ikke vente for lenge

Total tømmerpris på en «normal» sluttavvirkning er like høy nå som den var i gjennomsnitt sist høst.

– Det er derfor god grunn til å tenke på sluttavvirkning nå på forsommeren for å sikre at man får ut dette prisnivået, sier Bakken.

Han advarer mot å avvente for lenge:

– Hva høstens tømmermarked bringer, vet vi lite om. Det ingen automatikk i at sagtømmerprisen fortsetter å øke etter ferien. Men vi vet at tømmerprisen nå er god sammenlignet med prisene vi ser bakover de siste årene, sier Bakken.