Hopp til innhold

Interessen for friluftsliv har økt sterkt de senere årene. Nå skal nyttig informasjon om om hva turfolk må huske på for å ta vare på sårbar natur spres via UT.no. 

Samarbeidet mellom UT.no og Miljødirektoratet vil i første omgang være et pilotprosjekt sammen med Statsforvalteren Innlandet. Hele 11 nasjonalparker har areal i Innlandet.

– Innlandet forvalter en betydelig del av den nasjonale naturarven med 11 nasjonalparker helt eller delvis innenfor fylket. Dette gir oss unike muligheter for friluftsliv og reiselivsutvikling, men samtidig et stort forvalteransvar. Samarbeidet med UT.no vil være viktig når vi skal finne riktig balanse mellom bruk og vern, sier Knut Storberget, Statsforvalter i Innlandet.

– Dette er et flott initiativ. Det å ferdes i naturen, enten man er i vernet område eller ikke, medfører noen plikter og at man tar hensyn. Det handler om å etterlate naturen slik man ønsker å finne den, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog.  

Her leser du mer om saken