Hopp til innhold

Derfor var det ett av to hovedtema i det halvårlige dialogmøtet skognæringen hadde med Innlandet fylkeskommune nå i februar.

I Innlandet er det snaut 1 200 km fylkesveg og nærmere 1 300 km kommunal veg som har åtte tonns aksellast i sommerhalvåret, men som har ti tonns aksellast og 60 tonn totalvekt i vinterperioden. Det er disse vegene som bør skrives opp fra T8/50 til T8/60.

Redusert utslipp og vegslitasje

Prøveordningen for tømmervogntog med 74 tonn totalvekt har snart pågått i to år. I denne forbindelse har mange transportører investert i vogntog med flere aksler slik at de kan utnytte den nye bruksklassen. Rask innfasing av T8/60 er derfor viktig både for å utnytte de nye kjøretøyene effektivt, og for å få i gang omstillingen slik at utslippene fra tømmertransporten kan reduseres fram mot 2030. Dette er et klimatiltak uten kostnader som høyst sannsynlig vil gi redusert slitasje på vegnettet, og som gir færre transporter og økt trafikksikkerhet.

Femti tonn totalvekt gir svært små lass på tømmervogntog med langhenger. Derfor er det viktig at det legges til rette for bruk av vogntog med åtte og ni aksler slik at tillatt totalvekt kan økes.

Glommen Mjøsen og Skogeierforbundet ønsker at det legges til rette for utnyttelse av åtte- og ni-akslede vogntog også på veger med 10 tonn aksellast så raskt som mulig.

Det er først og fremst trykket mellom vogntogets hjul og vegdekket som er avgjørende for hvor mye slitasje det blir på vegnettet. Når det brukes vogntog med flere aksler og flere hjul, kan vogntogets totalvekt økes uten at det gir økt vegslitasje. Regelverket for tillatte vekter bygger på dette prinsippet. Når tillatt totalvekt økes, vil transportører som bruker vogntog med åtte og ni aksler kunne kjøre med økte totalvekter sammenlignet med transportører som bruker tradisjonelle tømmervogntog med sju aksler. 

Les også:
Skogeierforbundet ber om ny vektklasse

Større lass vil gi mindre slitasje på veinettet