Hopp til innhold
Fem menn rundt noen tømmerstokker i skogen.
Forskere fra SmartForest på befaring med Glommen Mjøsen Skog i Ringsaker. Fra venstre: Skogbruksleder Tosten Rolstad i Glommen Mjøsen Skog, skogforskere Simon Berg, Heikki Korpunen og Stephan Hoffmann fra SmartForest / Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og seniorkonsulent Geir Korsvold i Glommen Mjøsen Skog. Alle foto: Rannveig Røstad

Mellom høye grantær i et skogsområde ved Mjøskanten i Brumunddal står skogbruksleder Tosten Rolstad omgitt av tre interesserte forskere. De tre er med for å se hvordan en skogsdrift planlegges.

– Det er veldig viktig for oss å komme ut og se hvordan dette arbeidet foregår i praksis, sier forsker i skogdrift og teknologi Simon Berg fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Tre menn i skogen.
– Det er viktig å komme ut og se de ulike delene av verdikjeden, mener forskerne Simon Berg, Stephan Hoffmann og Heikki Korpunen i SmartForest.

Logistikk og dataflyt

Han og de to kollegene Stephan Hoffmann og Heikki Korpunen jobber i prosjektet SmartForest, som studerer hvordan skogbruket kan utnytte mulighetene som ligger i teknologi enda bedre. Nå ser de nærmere på logistikk og dataflyt.

Mann med nettbrett i skogen.
Skogbruksleder Tosten Rolstad har skogbruksplanen med seg under armen – i form av et digitalt verktøy på nettbrettet.

Åtte år med forskning

Hele skogens verdikjede – fra planting og skogskjøtsel til hogst og sagbruk – er under forskernes lupe gjennom det åtte år lange forsknings- og utviklingsprosjektet.

Hovedmålet er å gjøre skogbruket mer effektivt og lønnsomt og samtidig ivareta miljøhensynene enda bedre. Dette skal gjøres ved å legge til rette for en digital omstilling og en bedre digital informasjonsflyt i hele verdikjeden.

Lassbærer og tømmerlunner i skogen.
Kanskje kan innsikt fra data samlet inn av hogstmaskiner og lassbærere utnyttes til å gjøre skogbruket mer effektivt og bærekraftig enn i dag.

Møter flere aktører

Prosjektet er delt inn i seks arbeidspakker med ulike tema. Logistikk og presis tømmerforsyning er fokuset under dette besøket, hvor forskerne møter fagfolk hos Glommen Mjøsen Skog, Transportfellesskapet Østlandet (TFØ) og Moelven Virke.

– Det er viktig for oss å treffe folk som er ute og arbeider så vi skjønner hvilke utfordringer og behov de har, sier forsker Simon Berg.

– Viktig å bidra

Målet er at smart bruk av data skal kunne redusere logistikkostnadene og de sesongmessige variasjonene i tømmerforsyningen og øke verdiskapingen for norsk tømmer.

Fire menn i skogen.
De tre forskerne fra henholdsvis Sverige, Tyskland og Finland får innblikk i skogbrukslederens arbeid og utfordringer.

Tosten Rolstad synes det er viktig å bruke tid med forskerne.

– Det er artig å kunne bidra og få sette fokus på det som er viktig for meg i min hverdag. Jeg håper resultatet blir en mer effektiv arbeidshverdag, både for meg og entreprenørene her ute, slik at vi kan bruke mer tid på planlegging og få et enda bedre resultat i skogsdriftene framover, sier skogbrukslederen.

Innspill til forskning

Etter to dager hos Glommen Mjøsen Skog tok forskerne med seg mange innspill til forskning som kan utvikle næringen. Gode skogsbilveier og velteplasser er viktig for hele verdikjeden.

En oppgave kan være å se på hvordan man etablere et system som bidrar til at skogeiere med gode skogsbilveier blir honorert.

En annen oppgave kan være å utvikle en forvaltningsløsning for skogsbilveier. Denne kan for eksempel ligge som en tilleggsapplikasjon til planleggingsverktøyet ALLMA. Dette er en løsning som flere av Glommen Mjøsen Skogs andelseiere har etterlyst.

Mann i skogen.
Seniorrådgiver Geir Korsvold i Glommen Mjøsen Skog mener SmartForest er et svært viktig prosjekt for skognæringen.

– Det viktigste med SmartForest er at næringen jobber tett og systematisk sammen med forskningsmiljøene. SmartForest vil gjøre oss bedre i stand til å framskaffe bedre data, automatisere arbeidsprosesser og bidra til at riktig informasjon tilfaller alle ledd i hele verdikjeden. Det vil gi bedre kvalitet på produktene våre og forbedre lønnsomheten vår, sier seniorkonsulent Geir Korsvold i Glommen Mjøsen Skog.

SmartForest er opprettet som et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og er finansiert av forskningsmiljøene, skognæringen og Forskningsrådet.

Prosjektperioden er fra 2020 til 2028, og senteret har til sammen 234 millioner kroner til rådighet.