Hopp til innhold
Representanter fra Norges Bondelag og NORSKOG ga denne uka statsråden en orientering om status og videre planer for Villsvinprosjektet. Villsvinprosjektet er grunneiernes oppfølging av Handlingsplanen mot villsvin 2020-2024.

Grunneierbasert kontroll av villsvin i Norge

Statsråden var glad for å høre at grunneierorganisasjonene er godt samkjørte og er enige om hvor viktig det er å begrense villsvin i Norge. Samtidig er det bekymringsfullt å  registrere at villsvin stadig oftere dukker opp på nye steder og at utbredelsen øker.
 
– Prosjektet, involverte grunneiere og jegere fortjener honnør for den formidable innsatsen de legger ned for å holde villsvinbestanden mest mulig i sjakk. Dette er en svært krevende oppgave, som vi ikke kan greie uten oppslutning av grunneiere og ivrige jegere. Jeg følger villsvinsituasjonen tett og vil vurdere behov for nye og forsterkede virkemidler mot villsvin hvis det blir nødvendig, avslutter landbruks- og matminister Sandra Borch.
 
 
FAKTA VILLSVINPROSJEKTET:
Norges Bondelag, Glommen Mjøsen Skog SA, Viken Skog SA, NORSKOG og Utmarksforvaltningen (Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold) startet høsten 2019 «Villsvinprosjektet» med finansiering fra Østfold fylkeskommune og jordbruksavtalen 2019. Prosjektet er grunneiernes oppfølging av handlingsplan mot villsvin som Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet la fram i november 2019.
 
Prosjektet som hadde arbeidsområde fra Halden til Kongsvinger ble fullført i løpet av 2020, og har nå gått over i fase 2. (2021-2023). Her er arbeidsområdet utvidet til også å gjelde området Kongsvinger til Elverum, og hovedfokuset nå er grunneierorganisering.