Hopp til innhold

Dette skjer i forbindelse med en større transaksjon, der Eidsiva Bioenergi og Solør Bioenergi kjøper hver sin del av Oplandske Bioenergi. Eidsiva Bioenergi og Glommen Mjøsen Skog går sammen om å kjøpe ut Oplandske Bioenergi sitt biokullanlegg på Rudshøgda.  

Dagens biokullanlegg på Rudshøgda produserer cirka 400 tonn biokull per år av meget god kvalitet. Nå er målsettingen en betydelig økning i produksjon og salg av biokull basert på skogressurser i Innlandet. Målet er industrialisering og vekst som vil gi store ringvirkninger i regionen.  

Norges første kommersielle fabrikk for biokull

Anlegget på Rudshøgda er Norges første kommersielle fabrikk for biokull, og startet sin produksjon høsten 2021. Både Eidsiva Bioenergi og Glommen Mjøsen Skog har vært deleiere i biokullvirksomheten fra start gjennom eierskapet i Oplandske Bioenergi. Nå kjøper selskapene ut biokull-virksomheten med en klar intensjon om å satse og investere i økt produksjon og industrialisering av produktet.   

– Med anlegget på Rudshøgda har vi et forsprang på andre aktører, og dette må vi utnytte. Det er mange som nå ser potensialet i biokull og ønsker å satse, og da må vi tørre å bruke frontposisjonen vår til å sette Innlandet skikkelig på kartet, sier direktør Marit Storvik i Eidsiva Bioenergi.  

– Det at to store aktører innen bioøkonomi i vår region går sammen om denne satsningen er en styrke, og vil gi den tyngden og investeringsviljen som trengs for at dette skal bli en suksess, samstemmer administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.   

Bioøkonomi og klimaskifte i praksis 

Glommen Mjøsen Skog er opptatt av bærekraftig bruk av skogressursene og å bringe løsninger for det grønne skiftet fra skog og tre. Eidsiva Bioenergi er Norges største fjernvarmeprodusent basert på skogressurser, og en naturlig samarbeidspartner for Glommen Mjøsen Skog.  

– Vi ser potensiale i biokull, og ser fram til å være med på å bidra videre i denne satsningen sammen med et annet stort og viktig selskap i Innlandet. Forhåpentlig kan biokull gi et vesentlig bidrag i klimaarbeidet, sier Gudmund Nordtun.  

Glommen Mjøsen Skog har vært med på hele den store utviklingen av Oplandske Bioenergi.  

– Vi har bidratt til å skape verdier i Oplandske Bioenergi siden oppstarten, og har nå som eier lyttet til selskapets ønske om videreutvikling. Vi mener at vi med dette har funnet en veldig god løsning for selskapets videre utvikling, kundene, de ansatte og aksjonærene, sier Nordtun, og legger til:  

– Vi har oppnådd gunstige betingelser, og timingen er vurdert som god. Slik ivaretar vi våre andelseieres verdier på en god måte, sier Nordtun. 

– Vi er svært fornøyde med at vi har fått til denne satsningen med Glommen Mjøsen Skog. Her har vi to solide selskaper i regionen med ambisjoner og investeringsvilje, og et pilotanlegg på Rudshøgda som gir et utmerket utgangspunkt for videre satsing på biokull. Vi får dessuten med oss pionérer på området i form av ansatte som har jobbet med biokull helt fra starten, og som har unik kompetanse på området, sier Marit Storvik i Eidsiva Bioenergi. 

– En satsning innen bioøkonomi som samtidig har en positiv klimaeffekt er helt i tråd med vår strategi, og nå gleder vi oss til å ta fatt, avslutter hun. 

Einar Stuve.jpg

– Oplandske Bioenergi var først ute med å etablere et kommersielt anlegg for karbonfangst og -lagring, forteller daglig leder Einar Stuve.  

Oplandske Bioenergi er godt fornøyd med oppkjøpene 

– Denne løsningen betyr at aksjonærene får betalt for at de i 2007 satset friskt på bioenergi. Løsningen betyr også at leveransene av termisk energi som er bygget opp vil bli driftet videre og videreutviklet av to av de store bioenergiaktørene i Norge, sier Einar Stuve, daglig leder i Oplandske Bioenergi.  

– På toppen av dette har vi nå et solid fundament for å kunne gjøre en industriell satsing på pyrolyse. Dette er en av de få teknologiene som er tilgjengelig per i dag for å redusere mengden CO2 i atmosfæren, legger Stuve til.  

Enigheten mellom Solør Bioenergi, Eidsiva Bioenergi og Glommen Mjøsen Skog kan kort beskrives slik: 

  • Solør Bioenergi overtar 18 av bioenergianleggene fra Oplandske Bioenergi. 
  • Eidsiva Bioenergi overtar 5 av bioenergianleggene fra Oplandske Bioenergi. 
  • Eidsiva Bioenergi og Glommen Mjøsen Skog overtar biokullvirksomheten i et nytt selskap som eies 60 prosent av Eidsiva Bioenergi og 40 prosent av Glommen Mjøsen Skog. 

OplandskeBioenergi-888x500.jpg

Om Biokull 

Pyrolyse er en industriell prosess der biomasse som er sidestrømmer fra skogbruk og jordbruk, omdannes til biokull. Ved å framstille biokull, binder man store mengder CO2 som dermed fjernes fra atmosfæren inn i en svært motstandsdyktig struktur som kan holde på karbonet i mange hundre år. Biokullet har dessuten spesielle egenskaper som gjør det nyttig i alt fra jordforbedring, bedre dyrehelse, prosessindustri til renseteknologi. Spillvarmen fra pyrolyseprosessen brukes til klimavennlig fjernvarme.   

Om Oplandske Bioenergi 

Oplandske Bioenergi ble stiftet i 2006 av gårdbrukere og skogeiere i Gjøvik og Stang. De fikk raskt med seg Glommen Mjøsen Skog, Hedalm og Eidsiva Bioenergi på eiersiden, og selskapet har igjennom denne eierkonstellasjonen hatt en stabil utvikling fram til i dag. Selskapet har primært jobbet med fjernvarme basert på biovirke fra regionen, men i 2021 åpnet de Norges første kommersielle fabrikk for biokull på Rudshøgda i Innlandet. Oplandske Bioenergi består i dag av 23 nærvarme- og fjernvarmeanlegg, og leverer energi til både industri, annet næringsliv, offentlige bygg og privatkunder.   

Om Glommen Mjøsen Skog

Glommen Mjøsen Skog SA er et skogeierandelslag, eid av over 7 100 skogeiere. Det har 130 ansatte og omsetter for om lag 2 milliarder kroner årlig.
Selskapet står for over en tredjedel av all tømmeromsetning i Norge, og er norgesledende på skogbruksplaner.
Glommen Mjøsen Skog jobber for at skogeiere skal ta valg for skogen sin som bygger verdier, trygger grunneierretten og sørger for tilgjengelig fornybart materiale til norsk industri og samfunn. Selskapet er største eier i Moelven Industrier ASA.

Om Eidsiva Bioenergi 

Eidsiva bioenergivirksomhet er Norges tredje største leverandør av fjernvarme. Satsingen på fjernvarme er en god samfunnsinvestering, fjernvarmenettet bidrar til økt elektrifisering gjennom å avlaste strømnettet og er bærekraftig med det faktum at allerede eksisterende ressurser blir brukt til å skape energi. Fjernvarme er en forutsigbar og miljøvennlig energikilde, og ved å installere fjernvarme utnytter vi fornybar energi som ellers ville gått tapt.   

Kontaktpersoner: 

Marit Storvik, Direktør Eidsiva Bioenergi, 97645440, marit.storvik@eidsiva.no 

Tore Dugstad, Leder Utvkling Eidsiva Bioenergi, 99261528,  tore.dugstad@eidsiva.no 

Heidi Hemstad, Styreleder Oplandske Bioenergi, 97112692,  heidi@ousdalgard.no 

Gunnar Aakrann Eek, CFO Glommen Mjøsen Skog, 900 54 696,  gae@glommen-mjosen.no 

Einar Stuve, Daglig leder Oplandske Bioenergi, 901 92 260, einar@oplandske.no 

Hans Moss, Solør Bioenergi, 900 87 225, hans.moss@solorbioenergi.com