Hopp til innhold

Den 14.-15. juni arrangerer Innovasjon Norge og Skogkurs seminar om jakt og jaktopplevelser på Biri (Honne Hotell og konferansesenter). Seminaret vil være interessant for grunneiere, rettighetshavere, entreprenører, forvaltning og andre som ønsker å utvikle jakt og jaktopplevelser som næring.

– Dette er en fin anledning til faglig påfyll og en oppdatering på hvilke muligheter som finnes i utmarka, sier Elin Kollerud, daglig leder i Utmarksforvaltningen AS (UFAS).

Økende etterspørsel etter opplevelsesprodukter

Etterspørselen etter spesialiserte natur- og kulturopplevelser, aktiviteter og lokalmat øker og jakt har stort potensial som et unikt opplevelsesprodukt. Som rettighetshavere har grunneiere et særlig godt utgangspunkt for næringsutvikling knyttet til jakt og jaktopplevelser på sin eiendom.

– Samfunnet har stadig økende krav til grunneieres forvaltning av vilt, biologi og forutsetninger for utmarksnæring. Salg av jakt kan derfor også være nøkkel til økt innflytelse for grunneiere. Grunneiersamarbeid og organisering i større vald vil bidra til å øke innflytelsen ytterligere, sier Elin Kollerud.

Har du en drøm og ser et potensial, men vet ikke hvordan du skal gripe det an?

UFAS er et konsulentselskap eid av Norges Bondelag, Viken Skog og Glommen Mjøsen Skog, som tilbyr tjenester innen utmarks- areal- og ressursforvaltning. Våre tjenester skal bidra til målrettet forvaltning og næringsutvikling basert på ressursgrunnlaget, med utgangspunkt i kunnskap og god forankring til grunneierne.

– UFAS bistår gjerne grunneiere som ønsker å selge jakt og jaktopplevelser. Vi har per i dag flere prosjekter med mål om å rekruttere flere tilbydere og utvikle kompetanse på å etablere attraktive og lønnsomme produkter. Sentrale spørsmål er å forstå bærekraftige måter å utvikle ressurser og ressurskombinasjoner, bedrifter, markeder og produkter på, sier Elin Kollerud.

La deg inspirere

Seminaret tar for seg potensialet for utvikling av opplevelser og produkter knyttet til jakt og vilt, både i naturen og på tallerkenen. Du vil få mange andre eksempler på hva som skal til for lykkes med verdiskaping innenfor dette området. 

Arrangører er Innovasjon Norge og Skogbrukets Kursinstitutt, og seminaret vil bli åpnet av landbruks- og matminister Sandra Borch.

Se hele programmet her.

Meld deg på her!

Mer om seminaret på skog.no