Hopp til innhold

Simen Løken (32) ble ansatt som skogbruksleder i Aremark og Degernes i 2019. Som regionsjef vil han lede en avdeling på 12 skogbruksledere i gamle Østfold fylke og store deler av gamle Akershus fylke, fra Eidsvoll i nord til Halden i sør.

– Det ser jeg fram til. Jeg kjenner kollegene mine i region Havass som 100 prosent ryddige og som en god gjeng å jobbe sammen med. Det gjør det mindre skummelt å ta steget opp. Ungt pågangsmot kommer også godt med når du har lyst til å teste deg selv på nye arbeidsoppgaver, sier Simen Løken.

– Det er lagt et svært godt grunnlag i region Havass av tidligere regionsjef Torgrim Fjellstad som nå er skogsjef i Glommen Mjøsen Skog. Sammen skal vi i regionen få til gode løsninger og videreføre den gode samarbeidskulturen.

Aktive og interesserte skogeiere

Han opplever skogeierne i regionen som aktive med ønske om å skape resultater på eiendommene sine. Skogeierne er opptatt av hvilke muligheter deres skog gir, og at de forvalter en ressurs som skal gagne også nye generasjoner.  

– Skoghygiene er en av mine fanesaker. Endret klima vil gi økt skadepotensiale fra både insekter, vær og vind, og dette vil påvirke hvordan vi bør forvalte skog. Da må vi tenke helhetlig og langsiktig allerede før planta skal i bakken, og helt fram til høsting av tømmerstokken.

– Skog er i medvind, samtidig har vi storsamfunnets kritiske blikk på oss. Vi har en jobb å gjøre med å fortelle omgivelsene hvordan vi driver skogbruk – at vi ivaretar hensynet til biologisk mangfold, kulturhistorie og friluftsliv samtidig som vi driver et lønnsomt skogbruk.

Oppvokst på gård

Simen Løken er bosatt med samboer på Ski i Akershus. Han er oppvokst i Trysil hvor familien driver med sau og skog. Gjennom oppveksten ble det lagt et godt grunnlag for skogfaglig innsikt. Han var ivrig deltaker på det som skulle gjøres i skogen som planting, rydding og ungskogpleie. Skog, jakt og friluftsliv går gjerne hånd i hånd og Simen bekrefter at høstjakta er et stort høydepunkt.

– Kombinasjonen skog og vilt passer meg godt. Jakt er en hobby som er best når den deles med andre, så mye av høsten går med til det sammen med både samboer og venner. Fisking er også en viktig aktivitet, så man kan vel si at friluftslivets gleder er noe jeg virkelig nyter godt av gjennom året.

Simen Løken tiltrer stillingen den 19. april.