Hopp til innhold

TEKST: Håkon Bakken, markedssjef Glommen Mjøsen Skog

Flere sagbruk i Skandinavia melder om reduksjoner i produksjon. Årsakene er i hovedsak markedet – det vil si lavere etterspørsel sammen med en krevende eksportlogistikk. Effektene av begrenset produksjon på grunn av manglende arbeidskraft virker minimale.

Mange sagbruksindustrier også i Norge melder om en uforutsigbarhet, og vi må ta inn over oss og være forberedt på endringene som kan komme plutselig og med tydelig effekt.

Treforedlingsindustrien ser i hovedsak ut til å klare seg bedre. Naturlig nok siden en vesentlig del av produksjonen er i segmentene hygieneprodukter og emballasje for næringsmidler.

Vi i Glommen Mjøsen Skog gjør det vi kan av tiltak for at de negative effektene skal bli så små som mulig.