Hopp til innhold

MARKEDSSJEF HÅKON BAKKEN

Koronapandemien la en tjukk tåke over tømmer og trelastmarkedet på ettervinteren. Sviktende internasjonalt marked ga trelasteksportørene søvnløse netter. Nå i begynnelsen av mai kan vi konstatere at innenlands salg av trelast har gått bra.

Svenskene rapporterer om det samme, og signalene fra Danmark er i samme valør. Åpenbart har mange benyttet permitteringsperioden med mangel på sosiale møteplasser til å oppgradere huset.

Til tross for et internasjonalt marked som er krevende ser det ut til at de nordiske landene har hatt et stort forbruk av trelast. Det har medført en betinget optimisme og flere sagbruk har nå etterspurt et økt volum i forhold til reduksjonen for noen uker siden. Ikke slik at vi kan produsere ubegrenset eller ta igjen det tapte, men totalbildet fram mot ferien ser litt bedre ut nå. Hva høsten bringer er fortsatt høyst usikkert.