Hopp til innhold

Sagbrukenes frykt for en kraftig nedgang i etterspørsel av trelast for et par måneder siden har snudd. Vi bygger verandaer i stort monn og derfor er det stort fokus på furu som kan impregneres. Men også trelast av gran går unna.

Norske og svenske sagbruk som reduserte produksjonen når pandemien ble en realitet er nå oppe i normal fart igjen – og noen mer enn det. Sagtømmermarkedet føles trygt nå i sommer men uvissheten om høsten er påtagelig. Skandinaviske selvbyggere etterspør vesentlig mindre volum når sommeren er over.

Større byggeprosjekter ser ikke ut til å få nevneverdig fart framover slik dagens prognoser viser. Usikkerheten er også stor for eksportmarkedet hvor økonomiske konsekvenser av pandemien legger en klam hånd over forventningene. Dermed hviler en tåke over markedsrealitetene utover høsten og vinteren.

La oss håpe det går bedre enn fryktet – slik det gjorde nå i vår.Treforedlingsindustrien fryktet også lavere flisleveranser fra sagbrukene på grunn av de signaliserte reduksjoner og forberedte seg på å sikre mer massevirke utover sommer og høst. Flisleveransene fra sagbrukene er så godt som opprettholdt på opprinnelig nivå så treforedlingsindustrien er forsynt. En reduksjon i etterspørsel av trykkpapir har resultert i lavere produksjon hos disse industriene og bidratt til et stort lager av råvare. Ubalanse i avsetning mellom sagtømmer og massevirke er bestandig krevende men vi skal nok klare å manøvrere oss gjennom denne gangen også.