Hopp til innhold

TEKST: Håkon Bakken, markedssjef Glommen Mjøsen Skog

Vinteren uteblir i store deler av landet. Lavlandet har gått fra høstbløte til vårløsning uten mellomårstiden vinter. Ubehagelig for dem som venter på vinterlige driftsforhold, som er en nødvendighet for å kunne drive en andel av driftene. Også krevende for noen industrier som mangler litt lokalt påfyll av tømmer, men generelt har industriene råvarelager mer enn stort nok.

Biller i flere år framover
Barkebilleangrepene i Mellom-Europa er også i høy grad styrt av været. Selv om store arealer med forholdsvis gammel granskog også er medvirkende til billeangrepene, var den varme og knusktørre sommeren i 2018 årsaken til at billeoppblomstringen tok så uendelig av.

Med store populasjoner av biller og rikelig med gammel granskog vil billeangrepene sannsynligvis fortsette i flere år framover. Kanskje med noe endret styrke avhengig av fuktighet og temperatur.

Åpenbart vil dette påvirke både ferdigvaremarkedet og tømmermarkedet framover. Selv om etterspørselen av både trelast og mange treforedlingsprodukter er god, vil avvirkningen i geografier med voldsomme billeangrep være høy.

Trøsten er at tre er trendy
Lokal industri vil bestandig gjøre det de kan for å ivareta lokalt råstoff som de kan kjøpe for en billig penge. Vi må derfor være forberedt på et tømmermarked de nærmeste årene som i vesentlig grad blir styrt av værforhold med tilhørende årlig billeoppblomstring.

Uansett er vår trøst at trevirke – både som planke og fiber – ser ut til å bli etterspurt i større grad framover.