Hopp til innhold

Hartz og Thallaug

På vegne av våre medlemmer har vi inngått avtaler med de to advokatkontorene, Hartz & Co og Thallaug. Disse kontorene har høy kunnskap i rettslige forhold som har sitt utspring i det å eie en skogeiendom. For medlemmer er første halvtime gratis, og medlemmet tar selv kontakt med ett av kontorene.

– Vi er svært godt fornøyde med å ha formalisert et samarbeid med advokater som kan hjelpe våre andelseiere med spørsmål knyttet til det å eie og drive en landbrukseiendom. Disse erfarne advokatkontorene kan raskt gi en retning om hvordan håndtere en sak videre, sier organisasjonssjef Per Skaare og fortsetter:

Disse erfarne advokatkontorene kan raskt gi en retning om hvordan håndtere en sak videre.

– Hensikten med tilbudet er å få råd og veiledning i forhold til hvor din sak står. Vi opplever at det ofte er usikkerhet om neste skritt i prosessen. Møter du godt forberedt er det fullt mulig å få råd om dette innenfor den avtalte halvtimen. Hvis saken må tas videre, skjer det for egen regning, sier Skaare.

Glommen Mjøsen har tidligere hatt en avtale med Thallaug, denne avtalen blir nå erstattet.

Mer enn enkeltkonsultasjoner – bidrar gjerne med faginnlegg

Avtalen dekker eiendomsrett og spørsmål knyttet til drift av eiendommen som f.eks.:

  • Tingsrettslige spørsmål
  • Generasjonsskifte, arv, skatt
  • Odels-, konsesjonslov
  • Fremtidsfullmakter

Avtalen omfatter mer enn bare enkeltkonsultasjoner. Inkludert i avtalen har også Glommen Mjøsen tilgang på aktuelle innlegg fra advokatkontorene på skogkvelder eller i andelseiermøter.

Hartz og Thallaug stiller gjerne opp med skreddersydde temaer på skogkvelder eller i andelseiermøter. Vi vil gjerne ha tips til aktuelle temaer.  

– Vi ser at andelseierne i Glommen Mjøsen kan ha behov for juridisk bistand innenfor flere rettsområder som overlapper hverandre, og at det kan være klokt av andelseierne å være i «forkant» i stedet for å oppsøke advokat etter at problemet har oppstått, sier advokat Helge Hartz, partner i advokatfirmaet Hartz & Co AS og advokat Oddvar Møllerløkken, partner i advokatfirmaet Thallaug ANS.

På armlengdes avstand

– Det er heller ikke uvanlig at det i forbindelse med en juridisk utfordring kan stå mellom to av våre medlemmer, med den interessekonflikten dette kan medføre. Vi er derfor godt fornøyde med at vi kan anbefale disse advokatene og tilby en advokatordning på armlengdes avstand fra organisasjonen, sier Skaare.

­­­Personlige eller digitale konsultasjoner

I dag er det Teams og telefon som gjelder, også for konsultasjon hos advokat, men like fullt er det fint å ha med seg at du kan treffe advokatene på et lokalt kontor.

Advokatfirmaet Hartz og Co har 6 ansatte – 3 damer og 3 menn og er lokalisert i Elverum, Hamar og Kongsvinger. 

Advokatfirmaet Thallaug har 20 ansatte – 8 damer og 12 menn, og er lokalisert i Lillehammer, Brumunddal og Gjøvik.