Hopp til innhold

Prosjektet er et samarbeid mellom Glommen Mjøsen Skog, Høgskolen i Innlandet, Skogbrukets kursinstitutt,  organisasjonen Kvinner i skogbruket, og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Glommen Mjøsen Skog er prosjekteier, mens Høgskolen i Innlandet leder prosjektet, som til sammen har fått 1,35 millioner kroner og vil pågå fram til 2022. 

Bakgrunnen for prosjektet er at skognæringen er en mannsdominert sektor, og det er en utbredt oppfatning at kvinner i større grad enn menn forlater næringen. Prosjektetet skal kartlegge om det er tilfelle og få bedre innsikt i årsakene.

Kvinneandelen blant de ansatte i norsk skognæring antas å være lav, men det er ingen som har konkrete tall på det.

– Vi skal se på hvordan kvinner trives i skognæringen, sier prosjektleder og førsteamanuensis i skogbruk på Evenstad, Hanne K. Sjølie.

For første gang skal det altså nå gis svar på hvor mange kvinner som arbeider i skogbruket i forhold til antallet som utdannes, om kvinnene i næringen i større grad enn menn arbeider i offentlig sektor og om kvinner og menn i skogbruket er like tilfredse på arbeidsplassen.

– Vil gi viktig innsikt for oss i næringen

I Glommen Mjøsen Skog, et av Norges største skogeiersamvirker, er kvinneandelen 14 prosent. 

Det siste året har det blitt opprettet fadderordninger ved alle nyansettelser i Glommen Mjøsen Skog og iverksatt flere tiltak for å utvikle bedriftskulturen og øke synligheten av mangfoldet i bedriften.

Glommen Mjøsen Skog ser nå fram til å få vite mer om hva som skal til for å øke antall kvinnelige søkere på utlyste stillinger og få kvinner til å velge å bli værende i bransjen.

Nordtun mener prosjektet vil klunne gi viktige svar og innspill til næringen for økt rekruttering blant kvinner:

– Jeg kan ikke se en eneste grunn til at å jobbe i skognæringen ikke er noe som kvinner kan klare like bra som menn, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

– Vi håper prosjektet vil hjelpe oss med å forstå hva vi kan gjøre for å være en attraktiv bransje og arbeidsgiver, og lære mer om hvordan sørge for at kompetansen blir værende hos oss, sier Nordtun.

gnnnn.jpgGlommen Mjøsen Skog står som prosjekteier. Adm. dir Gudmund Nordtun ønsker å bruke resultatene i bedriftens rekrutteringsarbeid. Foto: Silje Ludvigsen

Skal lære av Forsvaret

Prosjektet skal bruke NMBUs og Høgskolen i Innlandets registre over uteksaminerte bachelor-, master- og doktorgradskandidater i skogfag de siste 25 årene. 

Videre skal man blant annet knytte seg til Forsvarets metodikk og erfaringer med å snu utfordringene Forsvaret har hatt med å få kvinner til å søke en karriere i Forsvaret, og bruke dette i skogbransjen.

Sammensatt årsak

Det finnes altså ingen systematiske undersøkelser av kvinners trivsel i norsk skogbruk, men seksualisert sjikane og trakassering av kvinner er dokumentert i svensk skogsektor gjennom #slutavverkat-kampanjen og en vitenskapelig artikkel (Johansson m.fl. 2018).

– Vi er spent på hva prosjektet vil si om situasjonen i Norge. Vi tror årsaken til at få kvinner søker seg til vår bransje er sammensatt, og som prosjekteier ønsker vi oppriktig å få vite mer om hvorfor, sier Nordtun.

– Vi velger å gå inn i denne tematikken for å finne ut av hvilke grep vi må ta for å bli en arbeidsplass som er attraktiv for et større mangfold enn i dag, sier Nordtun.

Les hele saken på nettsiden til Høgskolen i Innlandet.

Prosjektet var innslag på NRK P1, hør innslaget her:

https://radio.nrk.no/serie/nrk-innlandet/sesong/202102/DKIN02002921#t=1h43m37s

Prosjektet var innslag på NRK Dagsrevyen, se innslaget her:
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202102/NNFA19021121/avspiller (etter 31 minutter)