Hopp til innhold

Fremskrittspartiets miljøpolitiske talsmann, Jon Georg Dale sier til NRK at alt som skal til for å nå de ambisiøse klimamålene, er at Norge regner skog på samme måte som EU.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier regjeringen har gjort et politisk valg ved å holde det fulle CO2-opptaket i norsk skog unna det overordnede norske klimamålet, melder NTB.

Skogen er i sentrum for de store utfordringene. Klima og karbonbinding er en av dem. Næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog tror klimamål og skog er en saksområde vi kommer til å høre mye mer om i tiden framover: 

– Vi skogbrukere forvalter fotosyntesen og det kommer til å bli mye debatt framover rundt hvilken rolle skogen da skal spille. CO2 er jo i utgangspunktet en nyttig gass som skogen omdanner til trær gjennom fotosyntesen. Dette er et kretsløp. Problemet nå er at vi har tilført for mye CO2 til atmosfæren gjennom bruk av olje og kull. Debatten vil dreie seg rundt om skogens opptak skal telles med, hvordan det skal gjøres og dermed også hvordan skogen skal forvaltes, sier Gundersen. 

– Dagens NRK-debatt er bare en av mange som illustrerer spennet i oppfatningene. De går fra å ignorere skogens opptak, slik vi har gjort fram til i dag, til at det skal telles fullt ut. Da kommer diskusjonen om hvordan det skal gjøres. Disse diskusjonene må vi være forberedt til å ta på et faglig og kunnskapsorientert grunnlag, sier Gundersen.

 

Les mer på skog.no.