Hopp til innhold

Snart skal skattemeldingen leveres. Både du som driver skog som virksomhet og du som er såkalt kapitalskogeier må rapportere slik at dere får med skattefordelen på skogfond i 2020.

Kapitalskogeiere

Skatteytere som etter retningslinjene faller utenfor virksomhetsbegrepet (såkalt «kapitalskogeiere») har ikke regnskapslikt og skal heller ikke levere næringsoppgave. Tilhører du denne kategorien trenger du bare gjøre en forenklet rapportering på skattemeldingen.

Likevel er det viktig å rapportere riktig. Ikke minst er det viktig å få med skattefordelen ved bruk av skogfond. Det gjelder også skogeiere som driver virksomhet og har full regnskapslikt.

Skogkurs hjelper deg

På Skogkurs sine nettsider finner du stoff som kan hjelpe deg med utfyllingen av skattemeldingen, blant annet en veileder om Skogfond og et hjelpeskjema for kapitalskogeiere.