Hopp til innhold

 

Fortsatt tilskudd for økt klimaopptak, men ikke til nyplanting
Regjeringen foreslår at ordningen med at skogeiere kan få tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog fortsetter i 2020. Det kommer fram i forslag til nytt statsbudsjett for neste år, som ble lagt fram mandag.

Hensikten med ordningen er å øke skogens karbonoptak. I denne sammenheng fortsetter også ordningen med tilskudd til planteforedling.

De siste årene har det vært gjennomført et pilotprosjekt for å plante mer skog på nye arealer. Skognæringen har ønsket tilskudd til nyplanting, men det var ikke blant forslagene i budsjettet. 

‐ Skogplanting vil gi økt CO2-opptak og økt biomassetilgang, og representerer løsninger som vi vet at verden sårt trenger. Da holder det ikke at regjeringen nå forsatt utreder skogplanting. Vi trenger handling nå, sier leder i Norges Skogeierforbund, Per Skorge i en pressemelding.

God satsing på skogsbilveg
Det gjenstår en stor jobb når det gjelder å ruste opp skogsbilvegnettet i Norge. I forslag til statsbudsjettet foreslår regjeringen 80 millioner kroner til å utbygge og utbedre skogsbilveger og tømmerkaier. Dermed fortsetter satsingen på dette feltet. 

Godspakke Innlandet
Godspakka for tømmer på bane er viktig for skognæringen. Den omtales ikke spesielt i forslag til statsbudsjett, men det bevilges penger til krysningsspor i Løten og på Kirkenær og også på Kongsvingerbanen.

– Dessuten settes det av planleggingsmidler som indikerer at det jobbes med å innfri andre tiltak, deriblant terminaler, som er viktig for skognæringen, sier næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog, Gunnar Gundersen. 

Ønsket mer på utbedring av flaskehalser
Men storsatsingen på det såkalte bruprogrammet uteblir. Bruprogrammet handler om å forsterke de viktigste og mest brukte bruer på fylkesvegnettet, slik at de tåler vogntog med en totalvekt på 60 tonn. I dag er det slik at disse vegstrekningene ofte blir flaskehalser for en effektiv transport av tømmeret, noe som betyr økte transportkostnader for skogeier. 

Samferdselsdepartementets forslag til statsbudsjett inneholder kun 25,8 mill. kroner til forsterkning av bruer på fylkesvegnettet. Det er et stykke unna skognæringens forventninger om 50 millioner kroner i året over en periode på seks år, som det ble lagt opp til fra Regjeringen da ordningen ble etablert.  

‐ Dette er skuffende at flaskehalsprosjektet på fylkesvegnettet fortsatt ikke følges opp tilstrekkelig for å få utbedret de bruene næringen har utpekt som særdeles viktige å forsterke, sier Gundersen i Glommen Mjøsen Skog. 

Les mer om  statsbudsjettet og skognæringen på Skogeierforbundets hjemmesider. 

 Ansvarlig statsbudsjett
– Budsjettet er laget for et Norge som regjeringen mener går godt. Det er derfor ikke ekspansivt og den såkalte budsjettindikatoren som viser ekspansiviteten/stimulansen inn i økonomien fra finanspolitkken er på -0,2, sier Gundersen.

 – Samtidig brukes 243,6 mrd oljekroner i et budsjett på 1414 mrd kr. Det betyr at mellom hver femte og sjette krone vi bruker på offentlige tjenester kommer fra SPU/Oljefondet. Norge er i en særstilling i verden og har en finansiell frihet knapt noe annet land har eller har opplevd maken til, avslutter Gundersen.