Hopp til innhold
Panelsamtale på scenen.
Glommen Mjøsen Skog deltok i panelsamtale om blant annet sertifiseringsordningen for skogbruket. Fra venstre ordstyrer Tina Sletbak-Akerø fra Treindustrien, administrerende direktør i Boligprodusentene, Lars Jacob Hiim, generalsekretær i Sabima Christian Steel, administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog, Gudmund Nordtun, og konsernsjef i Stangeskovene, Per Morten Wangen.

Rammen for møtet var den nasjonale oppfølgingen av den globale naturavtalen og byggenæringens rolle. Regjeringen jobber nå med en stortingsmelding med en ny nasjonal handlingsplan for natur som er ventet i løpet av 2024. Regjeringen skal også levere en klimamelding til høsten.

– Klima og natur vil prege politikken

Klima- og miljømininster Andreas Bjelland Eriksen (Ap) deltok på møtet i Næringslivets Hus sammen med stortingpolitikere, lokalpolitikere og ledende aktører innen byggenæringen, skognæring og naturvern for å belyse konsekvenser, utfordringer og muligheter.

Statsråden var klar på at klima og natur vil sette rammer rundt all politikk framover, som vil utfordre også byggenæringen. Statsråden understreket samtidig at det lokale selvstyret er viktig, og at kommunene må få god kunnskap og systemer for å kunne følge opp i tråd med overordnede målsetninger.

Andreas Bjelland Eriksen
Klima- og miljømininster Andreas Bjelland Eriksen sa at vi trenger kjøreregler og system for hvordan vi skal ta vare på natur og klima framover. Foto: Treindustrien

– Sertifiseringsordningen er viktig

Administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog, Gudmund Nordtun, deltok i en panelsamtale om det viktige råstoffet fra skogen og hvordan vi skal balansere bruk av naturressurser. Nordtun trakk fram at sertifiseringsordningen som norsk skogbruk nå drives etter er god, og stadig forbedres.

– Alt virke som omsettes kommersielt i Norge er sertifisert. Det gjøres på en bærekraftig og god måte. Den sertifiseringsordningen vi har kommet fram til er god for utøvelse av norsk skogbruk og balanserer hensyn til biologisk mangfold, klima og råstoffinngang, sa Nordtun i debatten med blant andre Christian Steel fra miljøorganiasjonen Sabima.

– Frivillig vern står ikke på oss

Nordtun la også vekt på balansen mellom bruk og vern av skog.

– De områdene som skal unntas fra skogbruk må være basert på frivillig vern og det skal ikke stå på oss, understreket Gudmund Nordtun.

Han forklarte også at dagens skogbilde med ensartet skog skyldes innføringen av bestandsskogbruket etter krigen. Etter at vi hadde hogd ut skogene våre og nærmest utarmet dem rundt århundreskiftet, måtte vi få opp ny skog og etablerte da mye skog av samme alder på avgrensede områder. Det har gjort at vi har dobbelt så mye skog i Norge som vi hadde før.

– Behov for fornybart råstoff

– Når trærne er omtrent like høye er det ikke bare å knipse og få et variert skogbilde. Vi som næring må endre oss hver eneste dag, men det er ikke mulig å snu dette over natta. Det å drive skogen på en annen måte og samtidig klare å forsyne behovet for fornybart råstoff er en krevende balansegang som krever tid og omstilling, slo Nordtun fast.

Han sier det er et dilemma at man vil ta vare på mer av den eldre skogen, samtidig som man vil bruke mer trevirke som erstatning for fossile ressurser.

– Vi ser det som en viktig oppgave å løse alle skogens oppgaver, ikke minst å forsyne samfunnet med fornybart råstoff. Hogst av skog er ikke nedbygging, det er en fornybar ressurs vi forvalter, sa Nordtun.

Les mer om møtet og se det i opptak på Treindustriens nettsider.