Hopp til innhold

Hvordan kan vi utvikle skog- og trenæringen i Aurskog-Høland og Lillestrøm? 

Det er hovedparolen i skogdagen på Fet/Aurskog for kommunepolitikere som arrangeres tirsdag 29. mars. Arrangementet er et samarbeid mellom Østre Romerike skogeierlag, Nedre Romerike skogeierlag, Høland-Setskog skogeierlag og Rømskog skogeierlag, som sokner til både Viken Skog og Glommen Mjøsen Skog. 

– Det er ganske mange som er tilknyttet skogbruket i disse områdene og skogbruket gir her stor sysselsettingseffekt, men vår felles utfordring er at mange lokalpolitikere ikke kjenner til skognæringen så godt, sier leder i Rømskog skogeierlag, Per Gudbrand Solli. 

– Tanken med arrangementeter er å kunne informere lokale politikere om skogbruk som næring og legge grunnlag for et godt og tettere samarbeid framover, sier Solli. 

– Vi merker særlig her i våre bynære områder at folk kanskje er mer opptatt av skogens rolle som rekreasjonsområde eller vernet område, og det er viktig for oss å understreke at vi tar hensyn til dette, samtidig som vi er opptatt av drive et aktivt skogbruk, sier Solli. 

Representanter fra samtlige partier i kommunestyrene i Lillestrøm og Aurskog-Høland har gitt tilbakemelding på at de ønsker å delta.

Skogbruksleder Ivar Smedsrud fra Viken Skog er blant innlederne, og organisasjonssjef Ivar Stuve fra Glommen Mjøsen Skog, samt lokale skogbruksledere fra Glommen Mjøsen Skog vil også være til stede.

Programmet inneholder demonstrasjon av skogsdrift v/ Viken Skog, foredrag om lokal verdiskaping og arbeidsplasser knyttet til skogbruket v/ Stangeskovene og bruk av tre i bygg – grønne anskaffelser i kommunen v/ byggselskapet Trebruk AS. 

Andelseiermøte torsdag 29. mars med miniseminar

Påfølgende torsdag 29. mars er det andelseiermøte for skogeiere i Havass skogeierområde i Glommen Mjøsen Skog, på Furulund Café i Aremark.

I forkant av møtet blir det et miniseminar med to temaer som skogeierne i området er opptatt av: Klimaendring, skogskader og skogbehandling og Markberedning som tiltak for å øke verdier i skog. Les mer her