Hopp til innhold

Veiskader
Skogdagen er en oppfølging av prosjektet «Skogeiers vegkart til bedre skogsveger» som eies av Skogkurs og Mjøsen Skog. Bakgrunnen til prosjektet er at Gudbrandsdalen de siste årene har vært utsatt for store skader som følge av styrtregn. Det har ført til at vann har kommet på ville veier og igjen ført til erosjonsskader, flomskred og ras. Årsaken til skadene er opprinnelig knyttet opp mot vei. Det gjelder private veier, skogsveier, kommunale veier, fylkes- og riksveier. Tette stikkrenner, for dårlig grøfter, feil plassering og dimensjonering har vært problemet.

Skogdag
I denne forbindelse inviterer Mjøsen Skog i samarbeid  med Fylkesmannen i Oppland, Skogkurs og Skogbruksetatene i Nord-Gudbrandsdalen  til skogdag om vedlikehold av skogsbilveier. Du vil få høre mer om gjengroing og bruk av slodd, generelt vedlikehold av grøfter, stikkrenner og bruer. Dette er et åpent arrangement for alle interesserte og det vil bli enkel servering. Prosjektet «Skogeierens veikart til bedre skogsveier» vektlegger grunneiers/skogeiers muligheter og ansvar i forhold til denne problemstillingen.

Program for dagen

– Frammøte Vågåmo kl. 10.00 presis. Organisering av samkjøring. 

– Nedre Nordheringslivegen. Tema: Gjengroing og bruk av slodd. Demonstrasjon. 

– Enkel servering. 

– Øvre Nordherad/Liasetervegen. Tema: Generelt vedlikehold. (Grøfter, stikkrenner, bruer

   m.m.) Litt om organisering. 

– Hvis tid: Opprusting av skogsbilveg, eksempel på eit opprustingsobjekt. 

– Programmet slutt ca. kl. 15.00.