Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog gjennomførte i høst fire skogkvelder der det var fokus på det å bli skogeier. Hva innebærer dette? Hvilke muligheter gir min skog? Når bør jeg plante, rydde eller tynne skogen? Kan jeg gjøre noe selv eller hvem ringer jeg når tiden ikke strekker til?

Dette var noen av de mange temaene som var oppe. Interessen var god med 60 deltagere på de fire skogkveldene som ble holdt innomhus i høst. De avsluttende dialogkveldene ville bli holdt ute i skogen så fort snøen var smeltet og det var blitt grønt – altså i disse dager!

Lokalt vertskap

Begge de to utekveldene er gjennomført med godt oppmøte. I Marker og Aremark stilte skogeier Ole Bønøgård skogen sin til disposisjon. Han har nylig overtatt og forvalter drøyt 1.000 daa med meget velskjøttet skog. I Halden stilte Per Øivind Mo med familie opp som vertskap.

– Fantastisk service og hyggelig vertskap i flotte omgivelser dannet rammen for begge utekveldene, forteller salgs- og utviklingsleder i Glommen Mjøsen Skog, Niklas Buer. – Veldig inspirerende at dialogmøtene har fått så god mottalgelse. 

Stell av skogen

Den skogfaglige gjennomgangen i de to dialogmøtetene ble ledet av Glommen Mjøsen Skogs skogbruksledere, Simen Løken og Stein Aasgaard. Deltakerne ble loset gjennom stell av skogen med basis i Glommen Mjøsens EDEL-konsept, hvor formålet er å øke produksjonen på den enkelte eiendommen.

Vi var innom både grøfting, markberedning, planting, ungskogpleie, tynning og slutthogst. Det ble også anledning til å svinge relaskopet for å lære seg å anslå stående volum, og dermed også økonomiske verdier.

IMG_1012.jpg

Foto: Niklas Buer

Fra prøveprosjekt til fullskala 

Forløpig har dialogmøteserien vært gjennomført som et prøveprosjekt i Havass. 

– Vi ser lyst på at kommende generasjon skogeiere viser så stor iver og interesse for å få en innføring i skogbrukets ABC, sier Buer. – Erfaringene så langt tilsier at dette vli bli et tilbud til unge og nye skogeiere i hele Glommen Mjøsen Skogs geografi. 

Lytt til «lektorene» Løken og Aasgaard

Det kom gode kommentarer og spørsmål både til valg av plantemateriale, bruk av skogfond til egen arbeidsinnsats og tidspunkt for de ulike tiltakene. Her var «lektor Løken» krystallklar på at det var viktig å komme i gang tidlig nok og å følge oppskriften i EDEL. Og husk å ta ut nok trær i ungskogpleie-arbeidet. Som en deltaker humoristisk sa: «Lat som om du er hos naboen».

Som sagt; Skogen er et flott sted å være. I myggfrie omgivelser ble det servert gulasj-gryte med Korona-hansker og forskriftsmessig avstand mellom deltagerne.

IMG_1322.jpg