Hopp til innhold

Tidligere skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog er nå på plass som rådgiver innen blant annet miljøspørsmål i Norges Skogeierforbund.

Forbundet har hovedkontor i Oslo, mens Jan Gaute skal ha kontorsted i Kirkegata 70 i sentrum av Lillehammer, i bygningen som huser Glommen Mjøsen Skog. 

– Vi svært glade for å kunne tilby Jan Gaute et kontor i det sterke fagmiljøet på Lillehammer. Styret i Norges Skogeierforbund ser positivt på å styrke båndene til samvirkene på denne måten, sier styreleder Heidi Hemstad i Skogeierforbundet, som også er styreleder i Glommen Mjøsen Skog.

Lillehammer er et av de store kontorene til Glommen Mjøsen Skog og huser i dag Norges største fagmiljø innen skogbruksplan, med avdelingen for Areal & Ressurser.

I Kirkegata sitter også entreprenøransvarlig i Glommen Mjøsen Skog, ledelsen i skogavdelingen i Sør-Gudbrandsdalen, kommunikasjonssjefen, IT-sjefen, fagsjefene innen frivillig vern og ALLMA, samt en rekke medarbeidere innen fagfeltene organisasjon, økonomi og tømmercontroller-virksomhet.

– Det skal være en av Glommen Mjøsen Skogs styrker å ha sterke fagmiljøer for å kunne stå støtt i det å være en framtidsrettet, bærekraftig næring, og ikke minst være en attraktiv arbeidsplass for ny kompetanse, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

– Jan Gaute har vært en godt likt sjef for vår skogavdeling og har verdifull innsikt i det operative skogbruket. Vi så fra før fram til samarbeidet med ham, knyttet opp mot Skogeierforbundet, desto bedre er det at dette nå kan kombineres med å ha Skogeierforbundet side om side med vårt tverrfaglige miljø på Lillehammer, fortsetter Nordtun.