Hopp til innhold

Skogkonferansen 2022 i Elverum 24. – 25. mars setter søkelyset på skogens rolle som næring i en bærekraftig framtid og rammebetingelsene for skogeieren. Skogkonferansen retter seg mot skogeieren, skogbruksnæringen, offentlige og private aktører med interesse for skognæring, forvaltning av skog og klimautfordringer

Idékonkurranse for studenter

Parallelt med Skogkonferansen arrangeres det en innovasjonscamp – en idékonkurranse – for studentene ved Høgskolen i Innlandet. I løpet av 24-timer skal studentene bryne seg på en oppgave utarbeidet av skogaktørene Glommen Mjøsen Skog, Nortømmer, SB Skog og Stora Enso Skog.

– Oppgaven er en reell problemstilling som vi ønsker å få innspill på fra andre fagretninger enn de vi vanligvis samarbeider med, forteller Ane Tange som sitter i fagjuryen og som er Phd-stipendiat i Glommen Mjøsen Skog. 

48 studenter fra Høgskolen og Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet har meldt seg på, halvparten jenter og gutter. Studiestedene som er representert er Evenstad, Rena, Elverum og Ås. 

Håper på friske innspill 

Aktørene fra skognæringa vil også være med på selve innovasjonscampen for å bistå studentene og ikke minst bli kjent med dem.

– Flere av oss i Glommen Mjøsen Skog vil være til stede og treffe studentene under campen. Litt av hensikten med innovasjonscampen er at studentene blir kjent med næringa og næringa blir kjent med studentene, forteller Ane Tange. 

Vinnerne av idékonkurransen blir presentert på Skogkonferansen 24. mars.

– Vi håper på friske innspill og synspunkt på problemstillingen som vi ikke har klart å se selv. Vi har tro på at det kan dukke opp gode løsninger som vi vil se nærmere på, sier Ane Tange. 

I juryen sitter Ane Tange i Glommen Mjøsen Skog, Per Ottar Walderhaug i Innovasjon Norge, Regine Dyreng i Klosser og Tom Haakenstad i Østlendingen.

Mer om Skogkonferansen 2022 leser du her


FAKTA: Innovasjonscamp i høyere utdanning

Det gjennomføres årlig et stort antall innovasjonscamper rettet mot høyere utdanning. Dette er en idékonkurranse for studenter, og en læringsmetode for kreativitet og nyskaping. I løpet av en avgrenset tidsperiode skal studentene levere gode løsninger på en reell utfordring gitt av en ekstern oppdragsgiver. Innovasjonscamp er en innovativ læringsmetode med utgangspunkt i et treparts-samarbeid mellom lokalt arbeids- og næringsliv, utdanningsinstitusjonen og Ungt Entreprenørskap. Dette er et program som er fleksibelt i omfang og målformulering, men følger en fast struktur.