Selv om tilplantet areal fortsatt er lavere enn i perioden før 1990, har planteaktiviteten økt fra om lag 100 000 dekar i 2005 til 230 000 dekar i 2020, i følge en pressemelding fra Regjeringen

Mer om statistikken på ssb.no