Hopp til innhold
Bilder viser furuplante

På bakgrunn av de erfaringene vi fikk etter tørkesommeren 2018, er det fortsatt ingen grunn til bekymring, så lenge plantene håndteres på riktig måte og plantejobben utføres av kompetente plantører. Og den viktigste erfaringen vi gjorde i 2018 var nettopp den, at plantejobben var mer avgjørende for resultatet, enn i et normalår.

Skogplantene vi mottar fra planteskolene holder høy kvalitet og tåler stor tørkebelastning før de eventuelt tørker og dør. Når du mottar skogplanter fra Glommen Mjøsens plantelager eller direkte fra planteskola, skal plantene ha en bløt jordklump.

Bidlet viser en demonstrasjon av
Demonstrasjon av hvordan en «Klemtesten» skal utføres. Foto Silje Ludvigsen

Foreta «klemtesten», som består i å ta ut noen skogplanter og klemme rundt pluggen. Renner det vann ut av klumpen uten at det må klemmes alt for hardt, er pluggen fuktig nok. Er du i tvil, vanner du plantene.

I skogen, på plantefeltet, skal plantene lagres i skygge og fuktigheten i jordklumpen kontrolleres hver dag. Slik mellomlagring skal være så kortvarig som mulig.

Det neste å tenke på er å plante planta dypt nok. På ikke markberedte felt skal hele jordklumpen ned i mineraljorda og toppen av pluggen bør stå minst et par centimeter under mineraljordoverflata. På markberedte felt skal bunnen av pluggen ha kontakt med mineraljorda. Ikke vær bekymret for at en liten del av planta stikker opp over humuslaget, det vesentlige er dyp planting. Og husk at all plantetransport skal foregå slik at plantene ikke utsettes for vindbelastning.

Hvis du har avtalt planting med Glommen Mjøsen Skog er våre plantører skolert i korrekt planting og skal kunne utføre planting med tilfredsstillende resultat selv under tørre forhold.

Bildet viser plante på tørr furumark, ett år etter planting.
Plantefeltkontroll sommeren 2019, på tørr furumark, etter planting sommeren 2018.
Samme plantefelt høsten 2021.