Hopp til innhold

Nils Erik Hagen.jpegMaskinkjøreren fra Åmot i Østerdalen opptrådte helt etter boka. Norsk PEFC Skogstandard har et eget punkt som omhandler hensynet til rovfugler og ugler, som blant annet sier at hekkeplasser skal være helt uten skogbruksforstyrrelser i hekketiden.

– Jeg tok kontakt med skogbruksleder Ole Erik Dufseth som er min oppdragsgiver i Glommen Mjøsen Skog, og vi ble enige om å stoppe drifta der og da. Dette måtte vi undersøke nærmere, forteller han.

Behørig dokumentert

Kommunen ble kontaktet og Håkon Likvern kom for å foreta de nødvendige registreringene. Han kunne fortelle at dette var en myrhauk og at det var to kyllinger som allerede var klekket og at det var ytterligere tre egg i reiret.

– Denne hekkeplassen var av naturlige årsaker ikke registrert i noen database tidligere. Moro å tenke på at det er den første registrerte myrhaugklekkingen i Åmot, forteller Nils Erik Hagen

Fagsjef Sverre Holm i Glommen Mjøsen Skog roser den observante skogsentreprenøren.

– Eksemplarisk opptreden! Nils Erik fikk øye på fuglen på lang avstand og gjorde helt rett i å kontakte skogbrukslederen og stoppe drifta. Nå er hekkeplassen behørig reistrert. 

 

FAKTA:
Myrhauken er avhengig av myrlendt område, gjerne omkranset at tett halvhøy vegetasjon (i Norge vierkjerr). Myrhauken legger redet på bakken der den legger 3-6 lys grønne egg i mai-juni. Rugetiden er 28-31 dager. Redetiden er 6-7 uker.