Hopp til innhold
Med sommerjobb i Glommen Mjøsen Skog kan du få mangfoldig og nyttig erfaring fra arbeid i skogen. Her er miljøkoordinator Gina Ørslien Bårdseng i Glommen Mjøsen Skog i arbeid med skogbruksplan.

Innen skogkultur vil aktuelle arbeidsoppgaver være å bistå våre skogkulturledere i organisering av de som planter skog og rydder ungskog, og ha dialog med skogeiere om planting og ungskogpleie.

Innen skogbruksplan er hovedoppgaven skogregistreringer i felt. Her får du vært mye ute i skogen! Noe reisevirksomhet må regnes med.

Praktisk informasjon om arbeidet:

• Fleksibel oppstart, fortrinnsvis fra månedsskiftet juni/juli til midten av august, eller etter avtale.
• Arbeidsplass vil være innenfor Glommen Mjøsen Skogs område i Innlandet, Akershus og Østfold. Vi hører gjerne fra deg om ønskede områder.
• Du må ha førerkort på bil og tilgang til egen bil i arbeidsperioden.

Kontaktinformasjon og søknad:

Skogkultur:
Skogkulturansvarlig Christian Svenkerud, cs@glommen-mjosen.no, tlf 901 84 753

Skogbruksplan:
Plansjef Rune Glæserud, rg@glommen-mjosen.no, tlf. 907 96 956

Kort søknad med CV sendes til soknad@glommen-mjosen.no innen 25. februar 2024.
Vi ber om at du informerer i søknaden om når du eventuelt har anledning til å starte i jobben.
Husk å merke søknaden om du ønsker å jobbe med skogkultur eller skogbruksplan.