Hopp til innhold

Tror på rekorddeltakelse på fagseminaret

Potensialet for verdiskaping med utgangspunkt i skogen er stort. Vi har klimavennlige produkter og treet har egenskaper som gjør at det kan erstatte olje i mange produkter. Forventningene er store fra mange kanter til hva skogen skal yte og midt i alle utfordringene står skogeieren som skal forsøke å finne balansen i alt dette.

– Vi sitter på en råstoffbase som kan være med å forsyne framtidssamfunnet med fornybare produkter. Samtidig er et er mange som er opptatt av hvordan vi driver skogbruk.

– Fagseminaret 10. juni er viet framtidsskogen, vår mulighet til å drive skogbruk og hvordan utnytte skogsmarkas produksjonsevne hensyntatt klimautfordringer, mange brukere og ditto krav. Det er dette vi i det daglige og på godt norsk kaller «License to operate», forteller Sverre Holm.

IMG_5432.jpg

– Fagseminaret er lagt til velkomsthallen på Norsk Skogmuseum som har plass til 230 personer. Vi har tro på rekorddeltakelse, og oppfordrer deg til å være tidlig ute med påmeldingen, oppfordrer Sverre Holm.

Skogdag og Fløterfestival

Skogsymposium 2022 arrangeres 9.-10. juni. Programmet to-delt. Det innledes med en skogdag torsdag 9. juni og fagseminar etterfulgt av fløterkonkurranse 10. juni.

– Skogdagen 9. juni med tema tekniske og biologiske nyvinninger i skog er lagt til Strandbygda i Elverum. Stikkord for dagen er digital ajourføring av skogbruksplan basert på data fra hogstmakina, presisjonssprøyting med drone og praktiske eksempler på barblandingsskog. Vi får også en digital demonstrasjon av plantemaskinen Plantma, sier Sverre Holm.

– Skogdagen avsluttes etter tidligere suksessoppskrift med samling i Paviljongen på Museet med god mat og godt drikke – og mulighet til å møte foredragsholderne. For skogdagen og samlingen i Paviljongen er det ingen plassbegrensning så her er det bare til å møte opp, sier han. 

– Den 10. juni er det fagseminar fram til klokka 16.00 deretter venter en kraftanstrengelse for lagene som er påmeldt til tømmerfløtingskonkurransen ved Prestfossen i Glomma. Denne delen av programmet er det Skogmuseet som har tatt ansvaret for, forteller Sverre Holm.

Fløterfestival.gif

– I 2015 gjenopptok Østerdalen Festivalforening og Osensjøen Adventure en 500 år lang tømmerfløtingstradisjon da de arrangerte Fløterfestivalen for første gang. Anno Norsk skogmuseum, med Glommen Mjøsen Skog, Finnskogen Adventures og Skogselskapet, tar stafettpinnen videre og arrangerer Fløterfestival med fløter-VM i 2022, forteller Stein Tore Andersen, sekjsonsleder formidling og arrangement ved Norsk Skogmuseum.

– Det jobbes med programmet for fløterfestivalen i disse dager, og her blir det mye spennende for både store og små, forteller Stein Tore Andersen. 

Tre år siden sist

– Det er tre år siden forrige Skogsymposium og mange av oss er sulteforet på faglig påfyll og sosialt samvær. Skogsymposiet er treffpunktet først og fremst for skogeiere som ønsker å holde seg oppdatert på hva som skjer i næringen på praktisk og faglig front. Vi er stolte av å ønske velkommen til et bredt program med innlegg fra forskning, skogbruk og miljøorganisasjoner, sier Sverre Holm.

Til programmet for Skogsymposium 2022 – 9. – 10. juni

Til påmeldingsskjema – påmeldingsfrist 5. juni

Det er mulig å delta på hele eller deler av programmet. Ta direkte kontakt med hotellet dersom det er aktuelt med overnatting.