Hopp til innhold

150 påmeldte så langt

– Vi byr på stor bredde og høyt faglig nivå på fagdagen 10. juni. Responsen hittil er veldig god med 150 påmeldte. Men det er plass til flere, derfor utvider vi påmeldingsfristen til 5. juni. Velkomsthallen på Norsk Skogmuseum har plass til 230 personer – den håper vi på å fylle, sier fagsjef Sverre Holm.

Til påmeldingsskjema – påmeldingsfrist 5. juni

Hele programmet finner du her

Eksterne innledere 

Fagseminaret er viet framtidsskogen, vår mulighet til å drive skogbruk og hvordan utnytte skogsmarkas produksjonsevne hensyntatt klimautfordringer, mange brukere og ditto krav. For å belyse kompleksiteten i dette har vi fått med oss representanter fra forskning, skogbruk og miljøorganisasjoner.

Portrett CS.jpg

Er skogbruket sitt totalansvar bevisst?          
Christian Steel, generalsekretær / biolog SABIMA

SABIMA er med på arbeidet med å revidere Norsk PEFC-skogstandard. Gjennom disse forhandlingsmøtene har SABIMA fått god forståelse av næringen. Vi mener selv vi driver et bærekraftig skogbruk, men deler Sabima den oppfatningen.? Hvis nei, hvor mye må vi endre oss før Christian Steel blir fornøyd?

Portrett HM.jpg

Miljøpartiet De Grønnes (MDG) forventninger til framtidens skogbruk.         
Harald Moskvil, landbrukspolitisk talsmann MDG. 

MDG fronter de mest radikale endringer i forhold til det skogbruket vi driver i dag. Er det mulig å drive et MDG skogbruk og samtidig opprettholde lønnsomhet for skogeier og samfunnets og industriens krav?

Portrett MS.jpg

Profesjonelt skogbruk – urbane betingelser.
Matts Söderström, skogsjef Mellanskog

Mellanskog har Stockholm og Uppsala i sin kjernegeografi og representerer dermed mange urbane skogeiere. Mellanskog har flere likhetstrekk med Glommen Mjøsen Skog. De driver et profesjonelt skogbruk i områder hvor det er mange alternative brukere. Hvordan lykkes de?

Portrett JR.jpg

Hvordan forberede skogen på framtidens klimautfordringer?
Jonas Rönnberg, associate prof. direktør Skogskadesenteret ved det Svenske Landbruksuniversitetet

Landbruksuniversitetet har en egen avdeling som jobber med skogskader og særlig knyttet opp mot klimaendringer, for eksempel bille- og tørkeskader. Endringene forsterker hverandre negativt – mer tørke og mer vind fører til flere branner. Hvilke utfordringer vil skogen møte framover og hvordan bør vi stelle skogen for å møte endringene?

Portrett LS.jpg

Tømmeret vi betaler best for i framtiden.        
Lars Storslett, tømmerdirektør Moelven Industrier ASA

Flere utenfor skogbruket ønsker at vi skal legge om til lukket hogst. Vil tømmer av grove trær med tettere årringer være bedre egnet som framtidens materialer?