Hopp til innhold

Hva skal til for å kunne drive et godt og bærekraftig skogbruk i framtiden? Hvilke interesser knytter seg til skogen og hvordan kan vi håndterer skognæringen håndtere de ulike forventingene? Og ikke minst; hvordan møter vi framtidens utfordringer knyttet til aktiv skogforvaltning, og kanskje lar utfordringer bli muligheter i stedet?

Dette var noe av tematikken som ble løftet fram da Glommen Mjøsen Skog arrangerte fagkonferansen Skogsymposium 2022 på Skogmuseet i Elverum i juni. Programmet kan du lese her.

Må ha felles arenaer

Primus motor, fagsjef Sverre Holm i Glommen Mjøsen Skog, hadde satt sammen et bredt program med mange ulike stemmer og meningsbærere om skogbruk: 

– Vi ønsker felles arenaer der vi kan diskutere og drøfte hva som skal være framtidens skogbruk – hensyntatt både økonomi, miljø og rekreasjonsområde. Utvikling og forskningsbaserte løsninger er stikkordet, sier Holm. 

Betyr mye for mange – på ulikt vis

Forrige gang Skogsymposium ble arrangert var i 2019, da et samarbeiedsprosjekt mellom daværende Mjøsen Skog og Glommen Skog. Temaet da var «Klimasmart skogproduksjon».

Pandemien gjorde at det ble tre år til neste arrangement, i mellomtiden hadde Glommen Mjøsen Skog fusjonert og det internasjonale samfunnet løftet treets rolle i kampen mot klimaendringene til ytterligere høyder.

– Vi i skognæringen lever ikke alene i denne verden og vi må ta inn over oss at skogen betyr mye for mange, på veldig mange forskjellige måter, og aller viktigst – rollen i et klima- og miljøperspektiv og i det grønne skiftet. Med skogsymposium 2022 var hensikten å løfte blikket, sier Sverre Holm. 

Viktig å være bevisst

Nærmere 140 tilhørere hadde tatt turen til Elverum. Tibakemeldingene har vært gode, forteller Holm: 

– Folk syntes det var interessant å høre flere perspektiv på hvordan drive skogbruk, spesielt yngre skogeiere har poengtert dette, sier Holm. 

– En del kan vi være enige om at vi er uengie om. Flere av inleggene utfordrer oss på hvordan vi tradisjonelt har tenkt, men fra tilhørerne ble det også trukket fram som viktig – at vi i næringen er bevisst og forberedt på dette, fordi det vil møte oss mer og mer i framtiden, sier Holm. 

– Jeg tror denne type møtepunkt og tverrfaglig kunnskapsformidling blir mer og mer viktig. Vi gleder oss allerede til neste års Skogsymposium, sier Holm.