Hopp til innhold
Portrett av Yngve Holt
Næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog, Yngve Holth, frykter at kuttet kan redusere oppslutningen om frivillig vern. Foto: Silje Ludvigsen

I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2024 er bevilgningen til frivillig vern av skog redusert med over 170 millioner kroner fra dagens nivå. Siden oppstarten har nesten 870 områder blitt vernet frivillig, og interessen blant skogeierne er høyere enn noen gang. Frivillig vern er viktig for å ivareta det biologiske mangfoldet i skogen.

Bevilgningene har ikke stått i forhold til interessen, og derfor har det bygget seg opp en kø av områder som er klare til å vernes.

Det er helt uforståelig at regjeringen skaper usikkerhet på denne måten. Vi frykter at det foreslåtte kuttet vil redusere oppslutningen om frivillig vern, sier Yngve Holth.

Politisk tautrekking

Det har de siste årene vært flere runder med dragkamp mellom regjeringen og SV om frivillig skogvern.

Ved framleggingen av fjorårets statsbudsjett foreslo regjeringen å nesten halvere bevilgningen, til stor frustrasjon fra både skogeierorganisasjonene og miljøorganisasjonene. Regjeringen snudde, og etter forhandlinger med SV ble det økt til 524 millioner kroner i revidert budsjett.

– Da revidert budsjett ble behandlet i juni, gikk regjeringen altså inn med 100 millioner kroner ekstra til frivillig vern. Så går det ikke engang fire måneder, før det gjøres et nytt kutt. Maken til jojo-politikk har jeg vel knapt vært borti, sier Yngve Holth.

Kansellerer avtaler

Bevilgningen for 2024 er satt til 351,4 millioner kroner. I budsjettdokumentet står det at reduksjonen er på 100 millioner, men i forhold til faktisk budsjett 2023 er det snakk om 170 millioner.

Holth viser til at ordningen har vist seg som en suksess for å sikre framdrift i vernearbeidet.

– Ordningen gir lav konfliktgrad og lave kostnader for samfunnet. Men for at den skal fungere, må den være forutsigbar, og det må være samsvar mellom ambisjonene og bevilgningene, sier Holth.

Den siste tiden har skogeiere fått beskjed fra Staten om at man kansellerer allerede inngåtte avtaler, og områder som har vært prioritert for vern, skrinlegges.

– I denne situasjonen foreslår regjeringen utrolig nok å kutte bevilgningen. Og dette kommer samtidig som det skal etableres en nasjonalpark i Østmarka som skal spise av den samme potten. Hvis frivillig vern av skog ikke skal dø på rot, må ordningen finansieres. Bevilgningen må økes, ikke kuttes, sier Holth.