Hopp til innhold

Hvert år må jegere gjennomføre og bestå en skyteprøve for å kunne jakte storvilt med rifle.

Som følge av koronarestriksjoner for idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet, må trolig mange skytebaner må ha redusert aktivitet. Det vil derfor være utfordrende å gjennomføre skyteprøver innenfor de anbefalingene som er gitt frem til 15. juni.

Selv om det skulle komme lettelser i restriksjonene etter 15. juni, vil deler av skytesesongen allerede være over. Det vil øke presset på skytebanene ytterligere og igjen gjør det vanskeligere å gjennomføre gode smitteverntiltak.

I år vil alle som tok oppskytingen på storvilt i 2019 automatisk få videreført dette til 2020, på grunn av smittevernrestriksjoner.

Jegere som ikke avla skyteprøve i fjor må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte til høsten. Det samme gjelder nye jegere som skal jakte for første gang.