Hopp til innhold

– Det foregår et generasjonsskifte i skogbransjen, parallelt med økt digitalisering, automatisering og utvidelse av innholdet i hvordan drive framtidens skogbruk i Norge, sier avdelingsleder Geir Korsvold i Glommen Mjøsen Skog. 

30 årsverk

Glommen Mjøsen Skog har anslått at bedriften i løpet av de neste ti årene vil det bli behov for å rekruttere over 30 årsverk, eksempelvis bachelor- og masterkandidater i skogfag, GiS, biologi/økologi og tilknyttede fagområder.

– Det vil også bli behov for folk som har kombinasjonsutdanninger og kompetanse fra andre fagfelt en ren skogfag. Skogbruket er en del av en naturlig samfunnsendring og arbeidsteamene vi setter sammen i framtiden vil være mer tverrfaglige enn i dag, sier Korsvold.  

Hva slags kompetanse kan bli viktig i skogbruket framover: 

 • Droneteknologi
 • Både grunnleggende og utvidet skogkompetanse
 • Naturforvaltning – bredere biologisk og økologisk bakgrunn
 • Bærekraftsarbeid
 • Samfunnskunnskap – forståelse av en verden i endring
 • IT-kompetanse – digitalisering – droneteknologi 
 • Kommunikasjon og relasjonsferdigheter
 • Produktutvikling
 • GIS (geografisk informasjonssystem) og kartdata
 • Prosjektledelse
 • Skogøkonomi
 • Spisskompetanse på doktorgradsnivå
 • Strategisk og analytisk kompetanse
 • Pedagogikk
 • Løsningsarkitekt
 • App-utvikling

dronei.jpgBruk av drone blir mer og mer aktuelt i skogbruket. Her bachelorkandidat i skogfag, Jørgen Lotten, som har et engasjement i Glommen Mjøsen Skog og bruker drone i sitt arbeid.