Hopp til innhold

Ansvaret for å brøyte skogsbilvegen inngås ved driftsavtale. Ofte er det skogeieren som står for brøytinga eller hyrer inn noen til å gjøre det. Men selv om man er erfaren med traktor og snøfreser, er det noen ting som kan være greit å huske på ved denne type brøyting, forteller skogbruksleder Emil Kulusveen.

Kulusveen har jobbet  flere år som skogbruksleder i Elverum, og forteller at det stadig kommer tilbakemeldinger på forbedringspotensiale ved brøyting. 

Utfordringer med vintervegene

– Først kommer det en telefon fra skogsmaskinføreren. Det kan for eksempel være at det ikke er brøytet noe sted å sette firmabilen eller det ustyret som trengs til maskina, forteller Kulusveen.

Det er imidlertid tømmerbilene som har størst utfordringer når det kommer til brøyting.

rted tømmerbil.jpgFullastet vogntog med tømmer krever sin plass. Foto: Silje Ludvigsen

– I vinterhalvåret har jeg tett dialog med tømmerbilsjåførene, og gjengangeren er at snuplassen ikke er brøytet godt nok eller at vegen blir for smal i svinger. I verste fall kan tømmerbilene gjøre bomtur eller få problemer med å komme seg ut igjen, sier Kulusveen.

– En tømmerbil som snur på en snuplass trenger mer plass enn man tror. Tenk heller for stort enn for lite, råder han. 

Bruk stikker ved kritiske punkt og lag møteplasser

Han forteller at en grei huskeregel kan være å brøyte ved 10 centimeter. Blir det dypere enn det, kan det bli krevende for tømmerbilen.

Steder der vegskuldra er smal eller veien går over kulverter, er det lurt å sette opp brøytestikker for å vise hvor vegen slutter. 

– Da minsker risikoen for at tømmerbilen sklir ut, sier Kulusveen.

Han anbefaler også skogeierne til å lage møteplasser, dersom det er mulig, spesielt i områder som er populære for skigåere.

– Rygging på vinterføre kan være krevende – både for tømmerbilsjåfører og privatbilister. Og så stopper utkjøringa opp, og man bruker mer tid på oppdraget  som igjen medfører kostnader for skogeier, påpeker han. 

Rådet fra Kulusveen er klart: 

  • Brøyt brede nok svinger
  • Snuplassen må ryddes helt, også godt ut i kantene. Ikke sett igjen en øy av snø midt i snuplassen.
  • Snøtung skog som henger ut i vegen kan skade speil på tømmerbilene, som kan bli dyrt å erstatte. Kantpleie er derfor et viktig tiltak.
  • Sett opp stikker ved kritiske punkter for å signalisere hvor tømmerbilsjåfør bør være obs.
  • Lag møteplasser der det er mulig

tømmerbil.jpgOm mulig, lag møteplasser, spesielt på veger som leder inn til skiløyper etc. Foto: Silje Ludvigsen

Viktig med god kommunikasjon

– Vi har til en hver tid mange tømmerpartier å forholde oss til slik at vi får levert riktig tømmer til riktig kjøper, til riktig tid. Det er derfor en stor logistikkoppgave å få tømmertransporten til å flyte godt, sier Emil.

– God kommunikasjon mellom tømmertransportør, skogbruksleder og de som ansvarlig for å brøyte er helt avgjørende for å få dette til å flyte best mulig.