Hopp til innhold

Ved nyplanting gis det inntil 60 % tilskudd til skogeier for inntil 50 planter og planting pr dekar som plantes utover et fastsatt minimumsantall.

Når faktisk utplantingstall overstiger de bonitetsavhengige minimumstallene kan det søkes om tilskudd til tettere planting.

Ved suppleringsplanting gis det inntil 30 % tilskudd til medgåtte kostnader ved all suppleringsplanting, forutsatt at antall planter pr dekar etter supplering tilfredsstiller minimumstall.

Søknasdsskjemaet finner du her 

Det er enkelt å søke tilskudd

Når faktura er sendt fra Glommen Mjøsen Skog vil skogeier finne faktura med nødvendig info og kart digitalt ved å logge inn på skogfondskonto via landbruksdirektoratet.no under skogbruk->skogfond.  Her ligger faktura, kart og annen obligatorisk informasjon klart for skogeier. Det eneste skogeier trenger å gjøre er å hente tiltaket, krysse av for at man ønsker eventuelt tilskudd, velge betalingsmottaker og trykke ‘send til kommunen’.

Hvis skogeier ikke bruker skogfond på nett, kan skogbrukssjefen hente det elektroniske tiltaket (faktura og kartflater) fra Glommen Mjøsen Skog og fylle ut refusjonskravet fra kommunen sitt system.

I disse tilfellene må skogeier melde fra til skogbrukssjef. Faktura fra Glommen Mjøsen Skog kan også leveres på e-post eller papir til kommunen. Faktura fra Glommen Mjøsen Skog er godkjent som søknadsskjema, forutsatt at skogeier krysser av for at det søkes om tilskudd, signerer og leverer denne til skogbruksansvarlig i kommunen.