Hopp til innhold

Skogeiere som har utført skogtiltak som kan få tilskudd må søke kommunen innen gitte frister. Tilskuddet utbetales av enten kommunen selv, Statsforvalteren eller Landbruksdirektoratet. 

Viktige datoer

Det begynner å haste med å søke tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak. Søknadsfrist for høstplanting er 25. november. 

Skogfondbilag 

Skogfondbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.

For å få utbetalt midler fra fondet, må skogeier sende et refusjonskrav til skogbruksansvarlig i sin kommune. Dette kan skogeier først gjøre etter at tiltaket er gjennomført og investeringen er betalt. Refusjonskravet må sendes til kommunen senest et år fra utgangen av det kalenderåret investeringen ble gjennomført og betalt.  

Søk på skjema eller digitalt

Søknad om tilskudd eller utbetalingsanmodning sendes kommunen på eget skjema (se generell informasjon under hver ordning).

Du kan også registrere søknader digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Søknad skal registreres og sendes kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Alle som søker innen fristen, og er berettiget tilskudd, vil få godskrevet tilskudd etter årets sats.

Frister fra Statsforvalteren i Innlandet

Tidsfrist

Tilskuddsordning

Lenke til mer info og søknadsskjema

25. november

Tilskudd til tettere planting (høst)

Generell info: Les mer her

1. desember

Tilskudd til skogkultur (ungskogspleie, markberedning mm.)

Generell info: Les mer her

1. desember

Utbetaling av tilskudd til skogsbilvegbygging i 2021

Lokalt: Se den enkelte kommune sine retningslinjer for tilskuddssatser etc. Denne fristen gjelder søknader som er berettiget tilskudd med årets tilskuddsnivå.

Generell info: Les mer her

1. desember

Utbetaling av tilskudd til drift med taubane, hest o.a. § 7 NMSK

Lokalt: Se den enkelte kommune sine retningslinjer for tilskuddssatser.

Generell info: Les mer her