Hopp til innhold
Styreleder Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen Skog møtte en engasjert forsamling i Halden. Foto: Ole Martin Kynningsrud

Dette er bare noen av temaene som har vært framme på de mange arrangementene som har vakt interesse og engasjement i førjulsdagene i november og desember:

  • Skogbrukets plass i samfunnet, og forventninger fra omverdenen
  • Framtidas eierorganisasjon
  • Drift og utsikter i tømmermarkedet
  • Orienteringer om satsinger og nye ansatte
  • Skogdag om hogstformer, foryngelse, planting og PEFC
  • Demonstrasjon av hogstmaskin og lassbærer

Næringspolitikkk regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Vi utfordret våre tillitsvalgte i Havass til å gi en rapport fra julemøtet i Halden, der næringspolitikk var på agendaen i skjønn forening med sosialt samvær og juletallerken. Geir Mork Knutsen forteller at det var nær 60 deltakere på det tradisjonsrike julemøtet på Prestebakke i regi av skogeierlagene i Idd og i Berg.

– Hvorfor er næringspolitikk viktig og hvordan jobber organisasjonene for å ivareta skogeiernes interesser? Dette var et av temaene vi ba Heidi Hemstad om å ta for seg på møtet, forteller Mork Knutsen.

Hemstad er styreleder i både Glommen Mjøsen Skog og Norges Skogeierforbund, og har svært god innsikt i det næringspolitiske arbeidet regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Heidi engasjerte forsamlingen med informasjon om hvordan det jobbes både på hjemmebane i Norge, i Norden og i EU. Hun pekte på at det er en «kamp om fakta og sannheten» og at skogbruket i Norden skiller seg vesentlig fra skogbruket i EU for øvrig, sier Mork Knutsen.

Fra venstre Ole Martin Kynningsrud (tillitsvalgt Havass), Heidi Hemstad (styreleder), Simen Løken (regionsjef) og Geir Mork Knutsen (tillitsvalgt Havass).

Næringspolitisk arbeid er viktig for å skape forståelse for hvordan skogbruket forvalter skogen i et generasjonsperspektiv.

– Skogen har en viktig plass i det grønne skiftet, fastslår Mork Knutsen.

Regionsjef i Havass, Simen Løken, var utfordret til å ta på seg nisselua da han skulle informere om tømmermarkedet.

– Underskudd på tømmer i sør-Sverige vil få effekt også hos oss framover. Det tar vi med oss som positive signaler, sier Mork Knutsen, som også fikk positive tilbakemeldinger på arrangementet:

– Det er selvsagt motiverende for oss når vi får høre at det var en fin kveld med god mat og godt faglig påfyll, sier han.

Mange møte-varianter

Et annet skogeierområde som la solid vekt på førjulskosen var Solør, der 110 deltakere samlet seg for foredrag fra administrerende direktør Gudmund Nordtun og julemat med lekker oppdekking på hvite duker.

Tettpakket rundt julepyntede bord på Solør Skogeierområdes møte på Skaslien i Grue.

I stedet for hvite duker har andre valgt å legge arrangementene til «det hvite element» utendørs, i form av skogdager og kappedager. Oppunder 50 personer fra Gjøvik og Toten Skogeierområde deltok på kappedag på Biri, med demonstrasjon av flunkende ny hogstmaskin og lassbærer, før fagprogram innendørs i etterkant.

Skogdag ved Dempa sete i Biri Øverbygd, i et område med sluttavvirkning. Foto: Svein Olav Ramsrud.
Sigmund Myrvang demonstrerte bruk av helt ny hogstmaskin, og det var teknisk gjennomgang av ulike nyvinninger ved Arne Kristian Holter fra KomatsuForest. Foto: Svein Olav Ramsrud.