Hopp til innhold

29. november 2019 åpnet Finansparken – SpareBank 1 SR-Banks nye hovedkontor i Bjergsted like utenfor Stavanger sentrum. Her er 650 ansatte samlet i et bygg som til sammen er på drøyt 22.000 kvadratmeter. Finansparken er et av Europas største næringsbygg i tre, med Moelven som leverandør av trekonstruksjonene.

– Vi ser fram til å høre mer om Finansparken fra konsernbanksjef Pia Fisher i SR Bank. Fra programmet kan vi nevne at konserndirektør Morten Kristiansen kommer for å fortelle om flaggskipet Moelven Våler, Norges største sagbruk, og at adm.dir. Gudmund Nordtun kommer for å fortelle om hvordan Glommen Technology snur på flisa for å skape ny industri. Vel møtt til en dag i innovasjonens og verdiskapingens tegn, ønsker organisasjonssjef Per Skaare. 

PROGRAM: 
Vi starter i Låven på Sønsterud Gård:

09.00–09.10 Velkommen v/ tillitsvalgt Arne Rønaasen i Glommen Mjøsen Skog, Solør
09.10–09.25 Moelven Industrier ASA v/ konserndirektør Morten Kristiansen «Moelven Våler – en hjørnesten i et av Europas ledende tremekaniske konsern»
09.25–09.45 SR-Bank v/ konserndirektør Pia Fisher «Finansparken – Nord Europas største næringsbygg i tre. En arbeidsplass som bidrar til nytekning og gode opplevelser»
09.45–10.00 Glommen Mjøsen Skog v/ adm. dir. Gudmund Nordtun «Hightech med Glommen Tech»
10.00–10.20 Solør inn i det «grønne skiftet» v/ ordførerne i Solør-kommunene
10.20–10.45 Åpen post, spørsmål til innlederne
10.45–11.00 Vandring fra Låven til Solør vgs. avd. Sønsterud

11.00–12.00 Velkommen til Solør vgs. avd. Sønsterud v/ rektor Einar Moan
• Servering av helgrillet villsvin til lunsj
• Skognæringas behov for rekruttering til skogsmaskinfører, v/Per Skaare Glommen Mjøsen Skog
• Tanker fremover om avd. Sønsterud v/ leder av Hovedutvalg for utdanning Mari Gjestvang
• Overraskelse fra Glommen Mjøsen Skog, v/ skogeierområdet i Solør
12.00–13.00 Demonstrasjon av maskiner og utstyr på skolen. Mulighet for å prøve seg i hogstsimulator.