Hopp til innhold

– Det så artig ut og blir en gøy utfordring! Jeg ønsket å jobbe ute og med noe fysisk, forteller Martine Skarpen (19).

Hun står konsentrert med fil og sagblad og forsøker å få dreisen på filinga.

– Jeg har ikke vært borte i noe som har med skogbruk før. Nå har jeg valgt lektorutdanning og skal til Trondheim, men jeg er veldig åpen og får jeg sansen for dette kan det hende jeg titter innom skogfag på Ås for eksempel, fortsetter Skarpen. 

Grundig opplæring

JOB:U (navnet kommer av det gamle motorsagmerket JOBU) er et samarbeidsprosjekt mellom skognæringa og offentlige myndigheter for å gi ungdom jobberfaring og styrke interessen for skogbruk.

Ungdommen – som strekker seg i alderen 15 til 25 år får først to dagers praktisk og teoretisk opplæring med overnatting på Solør videregående skole, avdeling Sønsterud

tonjej.jpgPå Sønsterud har de hogsmaskinsimulator som ungdommene får prøve, for å få en følelse av hvordan det yrket er. Tonje Myrene har selv gått på Sønsterud og er instruktør i opplæringsdagene. Hun starter i lære hos Johansen Skogsdrift på Elverum til høsten. Foto: Silje Ludvigsen

 

Ungdommene får utdelt ryddesager, seler og verneutstyr – de lærer hvordan de filer sagbladet, justerer selene, sikkerhet ved bruk av utstyret. 

Behovet for å rydde i ungskogen er stort over hele geografien – og flere kommuneskoger og almenninger i hele Innlandet har nå meldt sin intersse for å få ungdom med ryddesag på besøk i sommer. 

ringsa.jpgDenne gjengen skal bane seg veg i ungskogen i Ringsaker Almenning. Fra venstre: Erlend, Jakob, Sigurd, Syver og arbeidsleder Elise. Foto: Silje Ludvigsen

Ungdommene deles inn i gjenger på 4-5 stykker, fordelt på geografi, ledet av en erfaren arbeidsleder. Arbeidslederen har ansvaret for å følge dem opp, både når det gjelder timelister og feltene ungdommene jobber på og kontrollerer feltene i etterkant.

Arbeidslederne er ofte studenter som studerer skogfag på et høyere nivå. Noen av arbeiderne er også skogfagstudenter. 

jobius.jpgDenne gjengen skal jobbe i Odal-traktene, fra venstre: Camilla, Aleksander, Ludvig, Sigurd og Sigvart. 

– Gleder meg til å se forandringen

– Jeg hadde lyst å prøve noe annet og få praktisk erfaring for å minske spriket mellom teori og praksis, forteller Camilla Glomsås.

Hun går master i bioøkonomi på NMBU på Ås og har et internship i Glommen Mjøsen Skog til høsten. Under internshipet skal hun hente erfaringer fra næringen og teste ut teorier og metoder fra studiene hos en arbeidsgiver.

– Ungskogpleie er en veldig viktig del av skogbruket og er derfor en viktig del å ha innsikt i. I tillegg til at jeg skal gjøer dette hjemme på gården også, sier Glomsås. 

– Jeg gleder meg til å kjenne på hvor fysisk det kan være og se forandringen på feltet, og vite at her har jeg vært og så komme tilbake om et par år og se hvordan det har utviklet seg. Det er kanskje det jeg gleder meg mest til, sier Glomsås.

larserik.jpgProsjektetleder Lars Erik Rønningen fra Skogselskapet i Hedmark forteller om rekordsøknad i år. Foto: Silje Ludvigsen

– I alt hadde vi rundt 240 søkere på 70 stillinger. Vi er strålende fornøyd. Ungdommene har veldig ulik bakgrunn, flere av dem kjenner til skognæringa, men for mange er dette helt fersk og det er derfor en unik måte å få unge interessert i skogbruk, sier prosjektleder Lars Erik Rønningen. 

Erfaringer fra Innlandet i 2021 viser at av de 70 som ble ansatt i fjor, gikk 44 prosent videre på grønn utdanning (naturbruksskole, vgs. eller høyere utdanning), rapporterer Skogselskapet.

JOB:U-tilbudet finnes nå følgend steder i Innlandet: Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Nord-Odal, Romedal og Stange, Løten, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Ringsaker, Gran og Brandbu. 

Tilsvarende prosjekt er også i gang i Trøndelag og Buskerud, og du kan lese mer om prosjekt her.