Hopp til innhold
Undersøkelsen er en del av doktorgradsavhandlingen som Ane Christensen Tange er i gang med, gjennom et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Glommen Mjøsen Skog. Foto: Hans Haug

Dette er spørsmål som Høgskolen i Innlandet (HINN) ønsker svar på gjennom en spørreundersøkelse som går ut til skogeiere i åtte utvalgte kommuner.

I løpet av mars sender Høgskolen ut undersøkelsen til skogeiere som har kjøpt skogbruksplan med hogstprognoser i kommunene Alvdal, Dovre, Elverum, Grue, Lesja, Lom, Skjåk og Våler i Innlandet.

– Hensikten med undersøkelsen er å se på betydningen av skogbruksplan i beslutninger om hogst, forteller Ane Christensen Tange, som er stipendiat ved Høgskolen og arbeider med undersøkelsen.

Undersøkelsen er en del av doktorgradsavhandlingen som Christensen Tange er i gang med, og som tar for seg miljøtiltak i skogbruket. Prosjektet er et samarbeid mellom Glommen Mjøsen Skog og Høgskolen i Innlandet.

Utvikle skogbruksplanene videre

Christensen Tange forteller at data fra undersøkelsen, forslag til hogstvolum fra skogbruksplanen (Allma) og data om avvirket tømmervolm fra skogfond vil gi grunnlag for å undersøke betydningen av skogbruksplanen og hvilke beslutninger som ligger bak ved hogst og forvaltning av egen skog.

– Det er viktig fordi vi ønsker skogbruksplaner som gir god støtte og tar hensyn til skogeiernes ulike forvaltningsmål. Slik kunnskap vil gjøre at skogbruksplanene kan utvikles til å bli et enda bedre verktøy, og til å gi mer kunnskap om hvordan skogeiere vektlegger ulike verdier og hensyn i sin skog, sier hun.

Hun understreker at dette er vesentlig kunnskap i en tid hvor det er mye diskusjon om skogbruket og dets evne til å levere viktige goder til samfunnet.

– Skogbruksplanene har utviklet seg mye de siste årene, og den raske teknologiske utviklingen tilsier at dette fortsetter. Det er derfor viktig å få fram skogeiernes synspunkter på dette, sier Christensen Tange.

- Jo flere som svarer, desto bedre innsikt vil undersøkelsen gi, understreker Christensen Tange.

Ønsker mange svar

Det er viktig at så mange som mulig svarer på undersøkelsen.

– Jo flere som svarer, desto bedre innsikt vil undersøkelsen gi. Det er like interessant om du har lite eller mye skog, om du er mer eller mindre aktiv skogeier med mer eller mindre kjennskap til din skog og til Allma, sier Christensen Tange.

I kommunene Lom og Skjåk mangler e-postadresser til en stor andel av skogeierne som kjøpte plan med prognose i 2015.

– Dersom du er skogeier i en av disse to kommunene og kjøpte plan på dette tidspunktet, og ikke har mottatt en undesøkelse, kan du ta kontakt med meg, sier Christensen Tange, som har følgende e-postadresse: ane.tange@inn.no

Undersøkelse som del av doktorgradsavhandling

Ansvarlige for undersøkelsen er Hanne K. Sjølie (HINN) og stipendiat Ane C. Tange. Undersøkelsen er en del av doktorgradsprosjektet om miljøtiltak i skogbruket, som er et samarbeid mellom Glommen Mjøsen Skog og Høgskolen i Innlandet. Det ser nærmere på effektene av miljøtiltakene i skogbruket, hvordan de forvaltes og setter det i sammenheng med skogeiernes forvaltning av egen skog. Prosjektet skal belyse skogbrukets miljøarbeid både gjennom lov- og sertifiseringskrav, men også gjennom forvaltningsstrategier. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Hvilke beslutninger tar skogeiere ved hogst, og hvordan brukes skogbruksplanen som støtte til disse beslutningene? spør Ane Christensen Tange. Foto: Dinamo