Hopp til innhold

Rundt bålet var det invitert til samtale mellom ministeren, Statskog, Norskog og Norges Skogeierforbund. Styreleder Heidi Hemstad og administrerende direktør i Skogeierforbundet Per Skorge ga blant annet ministeren en innføring i tidsaktuelle EU-spørsmål for skognæringa.

Heidi Hemstad viste til at EU-regelverket i stor grad går ut på å redusere bruken av skogen både i klimakampen og i det grønne skiftet. Hun understreket betydningen av å stå samlet i Norden for å få EU på rett spor i bruk av skogen og at Norge må være forberedt på å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen om regelverket ikke ivaretar det norske skogbruket.

Per Skorge og Heidi Hemstad foto_Marius Lippestad.jpg

Per Skorge og Heidi Hemstad. Foto: Marius Lippestad

Ga innspill til regjerings skogpolitikk

Både Skorge og Hemstad ga en positiv tilbakemelding på Hurdalsplattformen. Samtidig benyttet Skorge muligheten til å løfte frem betydningen av å foredle tømmeret i Norge.

– Målet må være at vi årlig klarer å foredle et volum tilsvarende hogsten. Gode rammevilkår for industrien må prioriteres, sa Skorge og trakk blant annet fram forutsigbar og konkurransedyktig kraftpris og tilgang på risikovillig kapital til investeringer.

– Vi har satt flere offensive punkter i Hurdalsplattformen. Jeg håper vi kan legge riktig verktøy i verktøykassa slik at næringen kan utvikle seg. Da blir det viktig med dialog. Vi har som mål å oppfylle alle punktene i plattformen de neste fire årene, sa Borch.

Sandra Borch i hogstmaskina_foto Marius Lippestad.jpg

«Skogminister» Sandra Borch valgte skognæringen som første besøk, to og en halv uke etter at hun startet i jobben. Foto: Marius Lippestad

Mer om besøket leser du på skog.no