Hopp til innhold

Skogfondsordningen og skogvernstrategien ligger fast

Statsbudsjettet for 2021 ble lagt fram i dag. For skogbruket er det et budsjett på det jevne. Det er positivt at skogfondsordningen og skogvernstrategien synes å ligge fast og at – i lys av den kritikken som statsråden har møtt rundt gjødsling – bevilgningene til gjødsling og planting øker.

Betydelig satsing på samferdsel

Budsjettet inneholder en betydelig satsing på samferdsel og økningen kommer særlig på jernbane. Godspakka er ikke nevnt, men vi får håpe at framdriften sikres gjennom den generelle bevilgningen. Å sikre framdrift for Godspakka blir viktig framover. Det såkalte bru-programmet, formelt kap 1320, pot 64 -utbedring av fylkesveger til tømmertransport, får 20 millioner kroner som er lavere enn programmet forutsatte da det ble lansert. Vi må imidlertid også konstatere at det ligger andre utfordringer her som gjør at pengene som er bevilget tidligere ikke er brukt. Det må vi også jobbe med.

Mindre til Landbruksdepartementet

Omtalen av skogbruk er positiv og understreker næringens betydning både med hensyn til verdiskaping, utviklingspotensial og som klimaaktør. Vi må allikevel konstatere at Klima- og Miljødepartementet nok en gang får rekordbevilgninger. Dette gjelder også til drift av selve departementet, mens budsjettrammene for Landbruksdepartementet får redusert sin bevilgning med 0,6 prosent. Over tid skapes et styrkeforhold mellom departementene som kanskje ikke helt samsvarer med budskapet om økt fokus på næring, grønn omstilling og biobasert næringsutvikling?