Hopp til innhold
Jonas Gahr Støre, Gudmund Nordtun og Anita Ihle.
Statsminister Jonas Gahr Støre fikk skogplante i gave av Glommen Mjøsen Skog, her med administrerende direktør Gudmund Nordtun og næringspolitisk rådgiver Anita Ihle. Foto: Hans Haug

Glommen Mjøsen Skog ønsket statsministeren velkommen til lunsj i det 500 m2 store mingleområdet i Terningen Arena, hvor Glommen Mjøsen Skog sammen med Moelven Industrier viste fram skog- og trenæringen og de mange produktene som verdikjeden leverer til samfunnet.

Gahr Støre hadde en god samtale med styreleder Heidi Hemstad, administrerende direktør Gudmund Nordtun og næringspolitisk rådgiver Anita Ihle.

Det er et solid følge når statsministeren kommer på besøk. Gudmund Nordtun (med ryggen til) ønsker Jonas Gahr Støre velkommen. Foto: Guro Breck

Ansvarlig næringsaktør med på råd

Heidi Hemstad la særlig vekt på den fornybare råvaren som skogbruket leverer til samfunnet.

– Jeg er bekymret for det skjeve bildet som nå blir skapt i samfunnsdebatten. Vi kjenner tendensene fra Europa, hvor skogbruket står i endringsprosesser uten at skogbruket selv får medvirke. Det er viktig at vi som ansvarlig næringsaktør tas med på råd, sa Hemstad, som også har tillitsverv internasjonalt.

Styreleder Heidi Hemstad var opptatt av at at skogbruket får medvirke i politiske prosesser som ansvarlig næringsaktør. Foto: Hans Haug

På scenen foran over 700 publikummere etterpå la Gahr Støre vekt på skogbruk og trebruk som en vesentlig del av klimaløsningen.

– Det fornybare karbonet fra tømmeret er et viktig eksempel på løsningene som Innlandet bidrar med i det grønne skiftet, sa Gahr Støre.

Han ga forsamlingen tydelige utfordringer knyttet til arbeid, energi, klima og forsvar.

Statsminister Jonas Gahr Støre foran 700 publikummere på konferansen Agenda Innlandet i Terningen Arena. Foto: Guro Breck

Som eksempel på gode klimaløsninger fra Innlandet trakk han fram Forestia i Våler, som driver sirkulærøkonomi i praksis i produksjonen av sponplater. Han trakk også fram Moelven, med eksempler på leveranser av skolebygg og selveste regjeringsbygget.

Statsministeren i samtale med bærekraftsdirektør Rune F. Andersen hos Moelven Industrier. Foto: Guro Breck

Statsministeren besøkte også Moelvens del av mingleområdet, hvor han oppfordret Innlandet til å gå foran og fortsette å profilere trebygg. Han la vekt på at bærekraft vektes 30 prosent i offentlige anskaffelser, og at skog- og trenæringen bør bruke den muligheten.

Skogbruk og nedbygging er ulike ting

Administrerende direktør Gudmund Nordtun var blant annet opptatt av å minne om at skogbruk og nedbygging er to ulike ting.

– Skogbruk er et fornybart omløp og en langsiktig forvaltning av ressurser som er svært viktig for samfunnet vårt. Skogbruket leverer på en rekke samfunnsoppdrag samtidig: På klima, på råvareproduksjon, på friluftsliv og på miljøhensyn, sa Nordtun til statsministeren.

Skogbruket leverer på en rekke samfunnsoppdrag samtidig: På klima, på råvareproduksjon, på friluftsliv og på miljøhensyn, sa Gudmund Nordtun til statsministeren. Foto: Guro Breck

Gahr Støre var klar på at samfunnet har noen målkonflikter knyttet til blant annet arealbruk.

– Denne balansegangen mener jeg dere i Innlandet er gode til å identifisere og håndtere, sa han.

Under koronaen var Jonas Gahr Støre med Glommen Mjøsen Skog på skogplanting, noe som ble omtalt da han fikk en skogplante som symbol på det fornybare omløpet i skogen. Foto: Guro Breck