Hopp til innhold

Da coronakrisen rammet Norge fikk det konsekvenser for flere viktige ledd i verdikjeden for skog- og trenæringen. Tiltak som regjeringen nå har iverksatt bidrar til å sikre den grønne næringen i en vanskelig situasjon, slik at vi kan fortsette med verdiskaping som vil være en stor del av det grønne skiftet for Norge nå og i framtiden. Betydningen av tiltak for skog- og tresektoren kommenteres under arrangementet.

SKOG22 har i sin hovedrapport vist til at skog- og trenæringen har et økonomisk potensial for en omsetning på minst 180 milliarder kroner per år innen 2045. Innlandet er helt sentralt for å lykkes med dette. Innlandet er Norges største skogfylke, hvor skogsektoren bidrar til verdiskaping for milliarder av kroner årlig. Innlandet har også det tyngste tremekaniske miljøet for videreforedling av tre i landet.