Hopp til innhold

Fra debatten.JPG

Fra venstre ordfører på Røros Isak Busch (Ap), seniorrådgiver Gunnar Gundersen og statssekretær Johan Vasara. 

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen avholdt sitt årsmøte i Kongsvinger 2. februar. 

Møtet ble innledet med en befaring på tømmerterminalen på Norsenga der det ble orientert om tømmerlogistikk og jernbanens betydning. Deretter gikk turen til Granli terminal der Gunnar Holth Grusforretning orienterte om virksomheten og behovene for bedre togløsninger.

Skrikende behov for tilsvinger 

Vasara ble orientert om problemene med dagens logistikk på tog der det er skrikende behov for tilsvinger både på Hamar, Elverum og Kongsvinger. I tillegg må man få en fremtidsrettet løsning på ny terminal på Kongsvinger. Disse tiltakene utredes og utredes og de kalkulerte prisene på tiltakene vokser snart inn i himmelen.

Skognæringen trenger løsninger som er gode nok og ikke Rolls-Royce-utgaver som aldri kommer til å bli realisert. Vasara ba om innspill på hvordan man kunne komme videre, og det ble da lagt vekt på at man må ha nærere kontakt med næringen og med private initiativ. I tillegg må man tenke helhetlig på logistikkløsninger.

Når man utreder og beregner ett og ett tiltak, får tiltakene ofte for dårlig lønnsomhet. Morgendagens logistikkløsning fra nord til sør går over en elektrifisert Røros- og Solørbane. Det vil gavne næringslivet helt opp til Nordland og vil skape mindre konflikt mellom gods- og persontransport.

Klimarapport overlevert statssekretæren

Asplan Viak har laget en rapport om klimaeffekten av en elektrifisering av Røros- og Solørbanen som ble presentert på møtet. Rapporten viser at en elektrifisering innebærer en betydelig utslippsreduksjon og at utslippene ved byggingen av elektrifisering vil bli tatt igjen allerede etter ett års drift. Rapporten ble overlevert statssekretæren.

Skognæringen og den skogbaserte industrien er helt avhengig av rasjonelle logistikkløsninger for tømmer, produkter og biprodukter. Ved veksling mellom diesel- og el-tog, tidkrevende omkopling av togene i knutepunktene og en terminal på Kongsvinger som er altfor liten, blir togtransporten dyr og en større andel av volumet vil gå på bil.

Man er nødt til å få fortgang i planleggingen, hindre kostnadsgalopp i Bane NORs kalkyler og få gjort noe nå.

Befaring med buss.JPG

Busstur med jernbaneinteresserte og statssekretær Vasara.