Hopp til innhold
- Vår region er helt avhengig av lærlinger fra Sønsterud. En svekkelse av skogbruksutdanningen vil være svært alvorlig for hele bransjen, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Hans Haug.

Fylkeskommunedirektøren i Innlandet la 12. april 2024 fram forslag om ny skole- og tilbudsstruktur i fylket. Skolested Sønsterud, som tilbyr skogbruk, foreslås nedlagt i to av tre alternativer.

Nordtun forteller at Glommen Mjøsen Skog og selskapets samarbeidende entreprenører allerede i dag har utfordringer med å skaffe arbeidskraft og kompetanse både operativt, faglig og administrativt.

– Vår region er helt avhengig av lærlinger fra Sønsterud. En svekkelse av skogbruksutdanningen vil være svært alvorlig for hele bransjen, sier Nordtun.

Gutt sitter ved store skjermer i en hogstmaskin-simulator.
På Sønsterud blir elevene forberedt på hva som møter dem i skogbruket, blant annet gjennom å bruke hogstmaskin-simulatorer. Foto: Marius Lippestad / Magasinet Skog Foto: Marius Lippestad / Magasinet Skog

Les også: Skolen i skogen i Solør – hit kommer ungdom fra hele landet for å bli framtidas skogbrukere

Landets største skogfylke

Gudmund Nordtun har forståelse for at Innlandet fylkeskommune er nødt til å gå gjennom tilbudsstrukturen i videregående utdanning i tråd med elevtallsutviklingen.

– Men vi forutsetter at tilbudet innen skogbruksutdanning ikke svekkes. Skogbruk er en viktig næring nasjonalt og regionalt. Innlandet er landets største skogfylke, og herfra kommer over 40 prosent av tømmeret til treindustrien. Skogbruket står for viktig verdiskaping og sysselsetting i fylket, og gir grunnlag for 5000 arbeidsplasser i Innlandet, sier Nordtun.

Skogbruk viktig i framtida

Han minner om at skogbruk vil spille en avgjørende rolle i utviklingen av fornybarsamfunnet.

– Det er helt avgjørende for næringen at antall plasser opprettholdes, både ut fra dagens behov og fordi skogbruk er ei viktig framtidsnæring som skal bidra med fornybare ressurser, sier Nordtun.